3 Προβλήματα στο Ολυμπιακό Χωριό

Σε προηγούμενη ανατηση έγινε αναφορά για τους χώρους στάθμευσης λεωφορείων στο Ολυμπιακό Χωριό, (κλικ εδώ.).

Με το Lockdown δημιουργήθηκε πρόβλημα στις μετακινήσεις των επιβατών, δεδομένου ότι δεν χώραγαν όλοι οι επιβάτες με τις νόμιμες αποστάσεις μεταξύ τους. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δε μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και με κυβερνητική «γραμμή» αποφασίστηκε να συνδράμουν άλλες εταιρείες συγκοινωνιών που μπορούσαν να δανείσουν άμεσα λεωφορεία.

Έτσι με σύμβαση  μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ Κορινθίας, Ευβοίας και επαρχίας Θηβών έγινε το πρώτο βήμα. Το άμεσο προβλημα μετά τη σύμβαση ήταν η στάθμευση των λεωφορείων που εξυπηρετούσαν τις διαδρομές του δήμου Αχαρνών. Ο ΟΑΣΑ θεώρησε ότι διαθέσιμοι χώροι ήταν στο Ολυμπιακο Χωριό, όπου υπάρχει εύκολη οδική πρόσβαση και ελεύθεροι χώροι «ασφαλούς στάθμευσης».

Ο ΟΑΣΑ με έγγραφό του στο δήμο Αχαρνών ζήτησε την άδεια στάθμευσης σε χώρο που ανήκει στον ΟΑΕΔ.

Ο δήμαρχος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-12-2020 έφερε έκτακτο θέμα:

«Παραχώρηση χρήσης ολόκληρου του χώρου που βρίσκεται δυτικά του Γυμνασίου & Λυκείου του Ολυμπιακού Χωριού, αποτελεί το Ο.Τ 3Α του Ολυμπιακού Χωριού και έχει έκταση 11.236,40 τ.μ ,ΦΕΚ 190Δ/2001, που θα χρησιμοποιηθεί για χώρος στάθμευσης, για τρία (3) έτη, για λεωφορεία του ΚΤΕΛ με τα οποία θα ενισχυθούν οι γραμμές του ΟΑΣΑ, που θα εξυπηρετούν τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού αλλά και άλλων περιοχών του Δήμου μας »

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 24 ψήφους ΥΠΕΡ, 5 ψήφους ΚΑΤΑ και 2 ψήφους ΛΕΥΚΟ)

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αβραμίδης Ιωάννης, Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Παπακώτσης Κωνσταντίνος, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος και Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος ψήφισαν ΚΑΤΑ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Καμπόλης Οδυσσέας και Τσιμπογιάννης Δημήτριος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Στην απόφαση δεν αναφέρονται ονομαστικά τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν υπέρ. Απλώς κάπου γράφονται στο πρακτικό της απόφασης.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά για το ΦΕΚ 190Δ/2001 και το Οικοδομικό Τετράγωνο .

ΦΕΚ 190Δ_2001

Στο Ο.Τ.  είναι το 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών (4) και το 3ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών (5).

Στο ΦΕΚ 2192/Β/7-6-2019 (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 44662/454/2019) με θέμα «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς» στο άρθρο 4 παρ. 2, διαβάζουμε:
«2.Ειδικά για τους σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τους:
δ. Σε ακτινική απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (m) από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή από ενοριακούς Ναούς».

3. Οικοδομικό Τετράγωνο 3Α (3)

Οικοδομικό Τετράγωνο 4

Από το Ο.Τ. 4 το σημείο 1 είναι ο χώρος στάθμευσης των λεωφορείων. Δεν έχει περιφραχτεί ο χώρος, αλλά φυλάσσεται από εταιρεία Security.

Τα λεωφορεία καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα πρέπει ο ΟΑΣΑ να καταβάλλει  τα σχετικά τέλη κοινοχρήστων χώρων.

Στο σημείο  2 που σημειώνεται με κόκκινο κύκλο υπήρχε κτίσμα, που δίπλα του πιθανόν να είχε ράμπα για έλεγχο αυτοκινήτων,

 

Έγινε παρέμβαση, χωρίς τη σχετική άδεια, για μελλοντική χρήση.

Συμπέρασμα.

Ο Δήμος Αχαρνών, πιθανόν λόγω άγνοιας δικής του και του ΟΑΣΑ έλαβε μια απόφαση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης των λεωφορείων της σύμπραξης ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ για το Ο.Τ που δεν είναι νόμιμη.

Παράλληλα έκανε παρέμβαση σε κτίσμα για τη διαμόρφωση ράμπας επισκευών και φωτισμό της περιοχής.

Για αυτή την παρέμβαση δεν υπήρχε πολεοδομική άδεια.

Δεν υπήρξε ενημέρωση των δημοτών για τη σκοπιμότητα της σύμπραξης ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των Αχαρνών, λόγω μέτρων ασφαλείας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που οφείλεται σε  έλλειψης ικανού αριθμού λεωφορείων στον ΟΑΣΑ.

Η σύμβαση ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ είναι διετήςΣύμβαση ΟΑΣΑ με ΚΤΕΛ), αλλά η απόφαση για παραχώρηση χώρου στάθμευσης είναι τριετής. Γιατί;;

Στο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων τοποθετήτηθκε λυώμενη κατασκευή για το προσωπικό των λεωφορίων και τη διοίκηση για το χώρο στάθμευσης, Υπάρχει ταμπέλα «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»

Δεν είναι γνωστό αν ο δήμος έχει χορηγήσει σχετική άδεια.

Τον καιρό της πανδημίας η νομιμότητα των αποφάσεων έρχεται σε δεύτερη προτεραιότητα.

Posted by koszig στο 24 Δεκεμβρίου 2020

https://eleftherovima.wordpress.com/

Αφήστε μια απάντηση