Συνταξιούχοι: Ερχεται διπλή εισοδηματική ανάσα

Αύξηση
συντάξεων
κατά
2,5%
έως
3%
και
ενισχυμένο
επίδομα
προσωπικής
διαφοράς
(σε
όσους
δεν
θα
λάβουν
αυξήσεις)
θα
δοθούν
στους

συνταξιούχους

το
2025.
Ειδικότερα,
ενισχυμένο
θα
είναι
το

νέο
επίδομα
προσωπικής
διαφοράς

που
σκοπεύει
να
καταβάλει
η
κυβέρνηση
στους
συνταξιούχους
που
δεν
θα
πάρουν
αύξηση
το
2025.

Σχεδόν
τέσσερις
στους
δέκα
συνταξιούχους
 «έσβησαν»
την
προσωπική
διαφορά
της
σύνταξής
τους
από
τον
Σεπτέμβριο
του
2021
έως
σήμερα

Τα
κριτήρια
για
το
νέο
επίδομα
θα
καθοριστούν
μέσα
στο
επόμενο
δίμηνο,
οι
τελικές
αποφάσεις
θα
ανακοινωθούν

στη
Διεθνή
Εκθεση
Θεσσαλονίκης
τον
Σεπτέμβριο

από
τον
Πρωθυπουργό
και
οι
πληρωμές
θα
γίνουν
Δεκέμβριο
του
2024.
Οι
δικαιούχοι
του
επιδόματος
για
το
2025
εκτιμάται
ότι
θα
είναι
περίπου
650.000
συνταξιούχοι
από
730.550
που
πήραν
το
επίδομα
το
2024,
καθώς
μετά
τις
αυξήσεις
της
επόμενης
χρονιάς
αναμένεται
ότι
80.000
συνταξιούχοι
θα
μηδενίσουν
την
προσωπική
διαφορά
ή
θα
μείνουν
με
υπόλοιπο
κάτω
από
10
ευρώ
οπότε
δεν
θα
δικαιούνται
το
επίδομα.

Πρέπει
να
σημειωθεί
ότι
προσωπική
διαφορά
κατέγραψαν
οι
παλαιοί
συνταξιούχοι
που
είχαν
ήδη
συνταξιοδοτηθεί
πριν
από
την
εφαρμογή
του
νόμου
Κατρούγκαλου
(4387/2016).
Σύμφωνα
με
τον
συγκεκριμένο
νόμο
η
σύνταξή
τους
επανυπολογίστηκε
και
εφόσον
ήταν
μικρότερη
από
αυτή
που
ελάμβανε
ο
συνταξιούχος,
αντί
να
περικοπεί,
θεσπίστηκε
η
προσωπική
διαφορά
που
αποτελεί
μέρος
της
σύνταξης,
καταβάλλεται
κανονικά,
αλλά
στερεί
από
τους
συνταξιούχους
τις
ετήσιες
αυξήσεις
μέχρι
να
μηδενιστεί.

Επισημαίνεται
ότι
σχεδόν
τέσσερις
στους
δέκα
συνταξιούχους
 «έσβησαν»
την
προσωπική
διαφορά
της
σύνταξής
τους
στο
χρονικό
διάστημα
από
τον
Σεπτέμβριο
του
2021
έως
σήμερα
και
πλέον
θα
λαμβάνουν
τις
μελλοντικές
αυξήσεις
συντάξεων.

Η
απάλειψη
της
προσωπικής
διαφοράς
έγινε
με
την
αντιστάθμιση
των
ποσοστιαίων
αυξήσεων
που
μεσολάβησαν
από
το
2021
έως
και
το
2024.
Τα
στοιχεία
δείχνουν
ότι
ο
αριθμός
των
συνταξιούχων
με
προσωπική
διαφορά
έχει
μειωθεί
τα
τελευταία

χρόνια
σε
770.000,
από
1.230.000
που
ήταν
τον
Σεπτέμβριο
του
2021.

Δηλαδή
από
το
σύνολο
των
1,23
εκατ.
συνταξιούχων
που
εμφάνισαν
θετική
προσωπική
διαφορά
στον
πρώτο
επανυπολογισμό
των
συντάξεων
το
2019

με
τον
νόμο
Κατρούγκαλου

οι
460.000
(περίπου
38%)
έχουν
καταφέρει
σήμερα
να
τη
μηδενίσουν.
Αφενός
με
τον
δεύτερο
επανυπολογισμό
του
νόμου
Βρούτση
και
αφετέρου
με
τις
δύο
αυξήσεις
στις
συντάξεις
του
2023
και
του
2024.

Σύμφωνα
με
τις
εκτιμήσεις
στελεχών
του
ΕΦΚΑ
έως
το
2027
θα
εξαλειφθεί
η
προσωπική
διαφορά
σε
άλλους
450.000
συνταξιούχους,
οι
οποίοι
σήμερα
καταγράφουν
υπόλοιπο
διαφοράς
γύρω
στα
70
ευρώ.

Οι
νέες
συντάξεις

Την
ίδια
ώρα
αυξήσεις
στις
συντάξεις

λόγω
αύξησης
μισθών

φέρνει
η
νέα
βάση
υπολογισμού
της
ανταποδοτικής
σύνταξης
που
θα
ισχύσει
για
τις
νέες
συνταξιοδοτήσεις
από
το
2025
και
εφεξής.
Από
την
επόμενη
χρονιά
οι
συντάξιμες
αποδοχές
των
ασφαλισμένων
που
αποτελούν
τη
βάση
υπολογισμού
της
ανταποδοτικής
σύνταξης
παύουν
να
αυξάνονται
με
τον
πληθωρισμό
και
θα
αυξάνονται
με
το
ποσοστό
αύξησης
του
δείκτη
μισθών
όλων
των
εργαζομένων.
Αν
το
2024
ο
δείκτης
μισθών
καταγράψει
αύξηση
3,5%,
αυτό
το
ποσοστό
θα
αυξήσει
και
τον
μισθό
που
θα
ληφθεί
υπόψη
για
την
ανταποδοτική
σύνταξη
όσων
αποχωρήσουν
το
2025.

Με
τον
νόμο
4387/2016,
ο
υπολογισμός
της
ανταποδοτικής
σύνταξης
για
κάθε
νέο
συνταξιούχο
γίνεται
με
βάση
τις
συντάξιμες
αποδοχές
έτσι
όπως
διαμορφώνονται
από
το
2002
και
μετά
προσαυξημένες
κατ’
έτος
με
τη
μεταβολή
του
Δείκτη
Τιμών
Καταναλωτή.
Σημειωτέον
ότι
λαμβάνονται
υπόψη
μόνον
οι
θετικές
τιμές
του
πληθωρισμού
και
όχι
οι
αρνητικές.

Αυτό
σημαίνει
ότι
οι
συντάξιμες
αποδοχές
εκάστου
έτους
αυξάνονται
κατά
το
ποσοστό
αύξησης
του
πληθωρισμού
του
προηγούμενου
έτους.
Για
παράδειγμα,
ασφαλισμένος
που
συνταξιοδοτείται
το
2024
θα
έχει
αύξηση
στις
συντάξιμες
αποδοχές
του
κατά
το
ποσοστό
του
πληθωρισμού
του
2023.
Ο
πληθωρισμός
του
2023
ήταν
3,5%
οπότε
αν
ο
συντάξιμος
μισθός
του
από
το
2002
μέχρι
το
2023
είναι
κατά
μέσο
όρο
1.500
ευρώ
θα
αυξηθεί
στα
1.552
ευρώ.
Με
αυτόν
τον
μισθό
θα
πολλαπλασιαστεί
το
ποσοστό
αναπλήρωσης
για
τα
έτη
ασφάλισης
που
έχει
και
θα
βγει
η
ανταποδοτική
σύνταξη.

Το
σύστημα
αυτό
τερματίζεται
φέτος
και
από
το
2025
η
αύξηση
των
συντάξιμων
αποδοχών
θα
γίνεται
με
έναν
νέο
δείκτη,
τον
Δείκτη
Μεταβολής
Μισθών,
που
τώρα
δημιουργείται
από
την
ΕΛΣΤΑΤ
και
το
υπουργείο
Εργασίας.
Ο
δείκτης
θα
βγαίνει
από
τον
μέσο
όρο
των
αυξήσεων
μισθών
για
το
σύνολο
των
εργαζομένων.
Οσο
υψηλότερες
είναι
οι
αυξήσεις
μισθών,
τόσο
μεγαλύτερο
θα
είναι
και
το
ποσοστό
αύξησης
που
θα
έχουν
οι
ασφαλισμένοι
στις
συντάξιμες
αποδοχές
τους
και
ένα
μέρος
της
αύξησης
θα
περάσει
στην
ανταποδοτική
σύνταξη.
Η
αύξηση
του
γενικού
επιπέδου
μισθών
θα
περάσει
και
στις
συντάξεις
όσων
σκοπεύουν
να
συνταξιοδοτηθούν
το
2025.


Premium
έκδοση
«Τα
ΝΕΑ»

Αφήστε μια απάντηση