Εφορία: Στέλνει email για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων – Ποιους αφορά

Να
υποβάλουν
τροποποιητικές

φορολογικές
δηλώσεις

καλεί
η
ΑΑΔΕ
φορολογούμενους
οι
οποίοι
ενώ
κατέθεσαν
στην
πλατφόρμα
τη
φορολογική
τους
δήλωση
περιήλθαν
στη
διάθεση
της
Αρχής
νέα
δεδομένα
από
εργοδότες
ή
ασφαλιστικά
ταμεία.
Είναι
χαρακτηριστικό
ότι
χιλιάδες
συνταξιούχοι,
έλαβαν
μήνυμα
απ’
την
ΑΑΔΕ
ότι
ο
ΕΦΚΑ
απέστειλε
νέα
στοιχεία
για
αποδοχές
και
συνεπώς
υποχρεούνται
να
προχωρήσουν
στην
υποβολή
τροποποιητικών
δηλώσεων
έως
26
Ιουλίου
2024
χωρίς
πρόστιμο.

Οι
φορολογούμενοι
που
πρέπει
να
υποβάλλουν
τροποποιητική
δήλωση
θα
πρέπει
να
γνωρίζουν
ότι
τα
δεδομένα
που
έχουν
συμπληρωθεί
στην
αρχική
δήλωση
μεταφέρονται
αυτόματα
στη
νέα
δήλωση

Σύμφωνα
με
τις
εκτιμήσεις
των
λογιστών
για
περίπου
6
στις
10
προσυμπληρωμένες
δηλώσεις
απαιτείται
υποβολή
τροποποιητικών
ενώ
το
Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδας
επισημαίνει
ότι
με
το
νέο
σύστημα
της
αυτόματης
υποβολής
των
προσυμπληρωμένων
δηλώσεων
μισθωτών-συνταξιούχων,
θα
οδηγηθούν
οι
περισσότεροι
φορολογούμενοι
της
κατηγορίας
αυτής
να
υποβάλουν
τροποποιητικές
δηλώσεις,
λόγω
λανθασμένων
στοιχείων
ή
μη
ανάρτησης
από
δημόσιους
οργανισμούς,
των
βεβαιώσεων
αναδρομικών
ή
οικονομικών
ενισχύσεων.

Οι
φορολογικές
δηλώσεις

Την
ίδια
ώρα,
μόλις
83
ή
ποσοστό
0,05%
του
συνόλου
όσων
πιάστηκαν
στην
τσιμπίδα
των
τεκμαρτών
εισοδημάτων,
έχουν
υποβάλει
μέχρι
στιγμής
αίτηση
αμφισβήτησης
του
φόρου
αποδεχόμενοι
τη
διενέργεια
φορολογικού
ελέγχου.

Η
ΑΑΔΕ
έχει
δεχθεί
επιπλέον
106
αιτήσεις
αμφισβήτησης
του
φόρου
για
αντικειμενικούς
λόγους,
που
επίσης
προβλέπονται
στο
νόμο,
όπως
για
παράδειγμα
στρατιωτική
θητεία,
φυλάκιση,
νοσηλεία
σε
νοσοκομείο
ή
κλινική,
αδυναμία
άσκησης
δραστηριότητας
λόγω
εγκυμοσύνης
ή
κατά
τους
12
μήνες
μετά
τη
γέννα
ή
την
υιοθεσία
ή
αναδοχή
τέκνου,
εκτεταμένες
φυσικές
καταστροφές
που
κατέστησαν
αδύνατη,
συνολικά
ή
μερικά,
την
άσκηση
της
επαγγελματικής
ή
επιχειρηματικής
τους
δραστηριότητας,
ανάκληση
της
άδειας
λειτουργίας
της
ατομικής
τους
επιχείρησης
ή
της
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
τους,
απαγόρευση
λειτουργίας
του
καταστήματος
ή
άλλου
χώρου
άσκησης
της
επαγγελματικής
ή
επιχειρηματικής
τους
δραστηριότητας
σε
εφαρμογή
απόφασης
δημόσιας
αρχής
για
λόγους
προστασίας
της
δημόσιας
υγείας
ή
άλλου
λόγου
που
υπαγορεύει
το
δημόσιο
συμφέρον,
άλλοι
λόγοι
ανωτέρας
βίας
που
εμποδίζουν
την
άσκηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
για
συγκεκριμένο
χρονικό
διάστημα.

Τροποποιητική
δήλωση

Οι
φορολογούμενοι
που
πρέπει
να
υποβάλλουν
τροποποιητική
δήλωση
θα
πρέπει
να
γνωρίζουν
ότι
τα
δεδομένα
που
έχουν
συμπληρωθεί
στην
αρχική
δήλωση
(στο
έντυπο
Ε1)
και
στα
έντυπα
(Ε2
και
Ε3)
μεταφέρονται
αυτόματα
στη
νέα
δήλωση
που
πρόκειται
να
υποβληθεί.

Αυτό
σημαίνει
ότι
δεν
χρειάζεται
να
συμπληρώσουν
από
την
αρχή
τη
δήλωσή
αλλά
αρκεί
μόνο
να
τροποποιήσουν
τα
σημεία
της
δήλωσης
που
υπέβαλε
αρχικά
στα
οποία
έχει
διαπιστώσει
λάθη
ή
παραλείψεις.

Φόρος

Ο
έξτρα
φόρος
που
καλούνται
να
πληρώσουν
οι
φορολογούμενοι
είναι
αυξημένος
κατά
20,5%
σε
σχέση
με
πέρυσι
όπως
προκύπτει
από
την
εκκαθάριση
4,5
εκατ.
φορολογικών
δηλώσεων

Ειδικότερα
ο
λογαριασμός
διαμορφώνεται
ως
εξής:


Tο
30,97%
των
φορολογουμένων
ή
για
1.396.829
δηλώσεις
το
αποτέλεσμα
της
εκκαθάρισης
είναι
χρεωστικό,
με
το
συνολικό
ποσό
του
φόρου
να
ανέρχεται
σε
1,92
δισ.
ευρώ
(αυξημένα
κατά
200
εκατ.
σε
σύγκριση
με
πέρυσι).
Ο
μέσος
φόρος
ανέρχεται
σε
1.376
ευρώ.


Για
το
21,09%
ή
για
951.215
φορολογικές
δηλώσεις
προέκυψε
επιστροφή
φόρου
που
κατά
μέσον
όρο
φθάνει
τα
300
ευρώ.


Το
47,94%
των
φορολογουμένων
ή
για
2.161.221
το
εκκαθαριστικό
είναι
μηδενικό.

Πηγή:

OT

Αφήστε μια απάντηση