Έρχεται λίστα με ονόματα από τον ΕΦΚΑ – Τελευταία προειδοποίηση για χιλιάδες μεγάλους οφειλέτες

Τελευταία
προειδοποίηση
προς
τους
μεγάλους

οφειλέτες

απευθύνει
ο

ΕΦΚΑ

προκειμένου
να
τακτοποιήσουν
τις
οφειλές
τους
και
να
αποφύγουν
τη
δημοσιοποίηση
των
στοιχείων
τους.

Η
προειδοποίηση
αφορά
χιλιάδες
οφειλέτες
του
ΕΦΚΑ
με
χρέη
άνω
των
150.000
ευρώ,
που
συνολικά
οφείλουν
περί
τα
20
δισ.

Οι
υπηρεσίες
του
ΕΦΚΑ
έχουν
δώσει
εντολή
στους
αρμόδιους
υπαλλήλους
που
χειρίζονται
τις
συγκεκριμένες
υποθέσεις
(περίπου
40.000
εκκρεμότητες)
να
ολοκληρώσουν
κάθε
διοικητική
ενέργεια

εντός
του
Ιουλίου

ώστε
οι
οφειλέτες
που
θα
συμμορφωθούν
να
αποφύγουν
τη
διαδικασία
δημοσιοποίησης,
που
θα
ακολουθήσει
τον
επόμενο
μήνα.

Ενδεικτικά
αναφέρονται
οι
ακόλουθες
ενέργειες:

Έλεγχος
και
Επικαιροποίηση
του
Μητρώου
Εργοδοτών e-Ε.Φ.Κ.Α.
για
την
ορθή
καταχώρηση
της
νομικής
μορφής
για
Δημόσιες
Υπηρεσίες
και
Ν.Π.Δ.Δ.,
λόγω
της
εξαίρεσής
τους
από
τη
δημοσιοποίηση.

Οριστικοποιήσεις
εκκρεμών
αποφάσεων
Τοπικών
Διοικητικών
Επιτροπών,
Διοικητικών
Δικαστηρίων
κ.λ.π.,
οι
οποίες
επιφέρουν
μείωση
της
βεβαιωμένης
οφειλής.

Οριστικοποιήσεις
εκκρεμών
αιτήσεων
διαγραφής,
εξαίρεσης,
κλπ
με
ταυτόχρονη
ηλεκτρονική
αποστολή
στο
Κ.Ε.Α.Ο.
των
σχετικών
τροποποιητικών
πράξεων.

Καταχωρήσεις
στο
πληροφορικό
σύστημα
του
Ε.Φ.Κ.Α.
πληροφοριών
αναστολής
είσπραξης
βάσει:
δικαστικών
πράξεων/αποφάσεων.
Ή
αιτήσεων
θεραπείας
επί
υποβληθεισών
καταγγελιών

δηλώσεων
απασχόλησης.

Έλεγχος
παραγραφής
χρηματικών
απαιτήσεων
από
μη
καταβληθείσες
ασφαλιστικές
εισφορές
φορέων,
τομέων,
κλάδων
και
λογαριασμών
ενταχθέντων
στον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
κατ’
εφαρμογή
των
γενικών,
ειδικών
ή
καταστατικών
διατάξεων.

Διενέργεια
συμψηφισμών
(μέσω
διενέργειας
ελέγχου
δηλωθέντων-καταβληθέντων
ή
της
έκδοσης
Αποφάσεων
Συμψηφισμού).

Εξαιρέσεις

Προκειμένου
να
εξαιρεθεί
κάποιος
από
τη
λίστα
θα
πρέπει:

Να
έχει
υπαχθεί
σε
καθεστώς
ρύθμισης
και
να
τηρούνται
οι
όροι
αυτής.

Οι
οφειλές
να
τελούν
υπό
αναστολή
καταβολής
με
προσωρινή
διαταγή,
δικαστική
απόφαση,
πράξη
διοικητικού
οργάνου
ή
εκ
του
νόμου.

Οι
οφειλές
να
έχουν
χαρακτηριστεί
ως
ανεπίδεκτες
είσπραξης.

Οι
οφειλές
να
προέρχονται
από
αποβιώσαντες
ή
από
ανήλικους.

Οι
οφειλές
των
νομικών
προσώπων
εντός
του
στενού
ή
ευρύτερου
δημοσίου
τομέα.

Να
σημειωθεί
ότι
στις
περισσότερες
περιπτώσεις
των
οφειλετών
περιλαμβάνονται
παλιά
χρέη
πτωχευμένων
εταιριών
που
είναι
ξεγραμμένα
από
τον
ΕΦΚΑ
όπως
και
από
την
Εφορία.

Πρόκειται
για
χρέη
πολλών
δισεκατομμυρίων
ευρώ
που
χαρακτηρίζονται
ως
ανεπίδεκτα
είσπραξης,
καθώς
έχουν
εξαντληθεί
όλα
τα
αναγκαστικά
μέτρα
χωρίς
να
υπάρχει
κανένα
αποτέλεσμα.

Πηγή:

ot.gr

Αφήστε μια απάντηση