Ανασφάλιστα οχήματα: Το Σεπτέμβριο θα «τρέξουν» οι πρώτες διασταυρώσεις

Σφίγγει
ο
κλοιός
γύρω
από
τους
ιδιοκτήτες
ανασφάλιστων
οχημάτων,
όσους
δεν
έχουν
περάσει

ΚΤΕΟ

ή
κυκλοφορούν
οχήματα
παράνομα
χωρίς
να
έχουν
πληρώσει

τέλη
κυκλοφορίας
.

Η
Γενική
Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
σε
συνεργασία
με
την
ΑΑΔΕ
έχουν
αρχίσει
να
στήνουν
την
πλατφόρμα
μέσω
της
οποίας
θα
διενεργούνται
οι
διασταυρώσεις
σε
όλα
τα
οχήματα.

Οι
έλεγχοι
θα
γίνονται
μια
φορά
το
εξάμηνο
και
σύμφωνα
με
πληροφορίες
η
πρώτη
διασταύρωση
αναμένεται
να
«τρέξει»
το
Σεπτέμβριο
με
τα
πρόστιμα
να
είναι
τσουχτερά
για
τους
παραβάτες.
Ξεκινούν
από
250
ευρώ
και
μπορεί
να
φτάσουν
ανάλογα
με
την
παράβαση,
σε
περίπτωση
υποτροπής,
ακόμα
και
τα
30.000
ευρώ.

Η
εγκύκλιος
της
ΑΑΔΕ

Σύμφωνα
με
εγκύκλιο
της
ΑΑΔΕ,
οι
ηλεκτρονικοί
έλεγχοι
θα
διενεργούνται
μια
φορά
ανά
ημερολογιακό
εξάμηνο
και
οι
παραβάτες
θα
έρχονται
αντιμέτωποι
με
πρόστιμα:

 1.  Από
  250
  έως
  και
  1.000
  ευρώ
  αν
  το
  όχημα
  εντοπίζεται
  ανασφάλιστο
  .
  Συγκεκριμένα,
  ο
  νόμος
  προβλέπει
  πρόστιμο
  1.000
  ευρώ
  για
  τα
  λεωφορεία
  και
  φορτηγά
  δημόσιας
  χρήσης,
  500
  ευρώ
  για
  τα
  επιβατηγά
  και
  άλλα
  οχήματα
  κάθε
  φύσης
  και
  250
  ευρώ
  για
  τα
  δίκυκλα.
 2.  Ισόποσα
  των
  τελών
  κυκλοφορίας
  (συν
  τα
  ετήσια
  τέλη)
  στην
  περίπτωση
  ανασφάλιστων
  οχημάτων,
  αν
  διαπιστώνεται
  οφειλή
  τελών
  κυκλοφορίας
  ενός
  τουλάχιστον
  έτους.
 3.  400
  ευρώ
  αν
  το
  όχημα
  δεν
  έχει
  υποβληθεί
  σε
  περιοδικό
  έλεγχο
  Κέντρου
  Τεχνικού
  Ελέγχου
  Οχημάτων.
 4.  Σε
  περίπτωση
  υποτροπής,
  τα
  πρόστιμα
  διπλασιάζονται
  και
  αφαιρούνται
  η
  άδεια
  κυκλοφορίας
  και
  οι
  κρατικές
  πινακίδες
  του
  οχήματος.
  Επιστρέφονται
  μόνο
  με
  την
  προσκόμιση
  του
  σχετικού
  συμβολαίου
  ασφάλισης
  ή
  του
  ισχύοντος
  δελτίου
  τεχνικού
  ελέγχου
  του
  οχήματος
  ή
  της
  βεβαίωσης
  περί
  μη
  οφειλής
  των
  τελών
  κυκλοφορίας,
  κατά
  περίπτωση,
  και
  της
  απόδειξης
  καταβολής
  του
  προστίμου.

Δεύτερος
έλεγχος

Τρεις
μήνες
μετά
την
κοινοποίηση
της
πράξης
επιβολής
προστίμου,
ο
νόμος
ορίζει
ότι
όταν
από
τον
ηλεκτρονικό
διασταυρωτικό
έλεγχο
διαπιστώνεται
παράβαση,
διενεργείται
υποχρεωτικά
δεύτερος
ηλεκτρονικός
διασταυρωτικός
έλεγχος.

Αν,
κατά
τον
έλεγχο
αυτό,
διαπιστωθεί
μη
συμμόρφωση
του
κατόχου
της
άδειας
κυκλοφορίας
του
οχήματος
(ιδιοκτήτη
ή
κατόχου
του
οχήματος),
η
άδεια
κυκλοφορίας
και
οι
κρατικές
πινακίδες
του
οχήματος
αφαιρούνται.

Η
πράξη
επιβολής
των
διοικητικών
κυρώσεων
στον
κάτοχο
της
άδειας
κυκλοφορίας
και
αποστέλλεται
αμελλητί
στην
αρμόδια
αστυνομική
αρχή
του
τόπου
διαμονής
του,
προκειμένου
να
προβεί
στην
αφαίρεση
των
στοιχείων
κυκλοφορίας
του
οχήματος
και
την
παράδοσή
τους
στη
Διεύθυνση
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
της
Περιφέρειας
που
εξέδωσε
τη
σχετική
πράξη.

Η
άδεια
κυκλοφορίας
και
οι
πινακίδες
του
οχήματος
επιστρέφονται
μόνο
με
την
προσκόμιση
του
σχετικού
συμβολαίου
ασφάλισης
ή
του
ισχύοντος
δελτίου
τεχνικού
ελέγχου
του
οχήματος
ή
της
βεβαίωσης
περί
μη
οφειλής
των
τελών
κυκλοφορίας,
κατά
περίπτωση,
και
της
απόδειξης
καταβολής
του
προστίμου
κατά
περίπτωση.

Οχήματα
σε
ακινησία
που…
κινούνται

Για
όχημα,
για
το
οποίο
έχει
δηλωθεί
ακινησία,
εάν
εντοπισθεί
στο
πλαίσιο
ελέγχων,
είτε
διερχόμενο,
είτε
σταθμευμένο
σε
διαφορετικό
σημείο
από
αυτό
το
οποίο
έχει
δηλωθεί
στην
ηλεκτρονική
δήλωση
ακινησίας,
αίρεται
αυτοδικαίως
η
ακινησία
και
επιβάλλεται
από
την
ΑΑΔΕ
πέραν
των
τελών
κυκλοφορίας
και
του
προστίμου
μη
καταβολής
αυτών
και
διοικητικό
πρόστιμο
10.000
ευρώ.

Το
διοικητικό
πρόστιμο
επιβάλλεται
στον
ιδιοκτήτη
ή
κάτοχο
του
οχήματος
και,
σε
περίπτωση
συνιδιοκτητών,
στον
συνιδιοκτήτη
που
αρχικά
υπέβαλε
το
αίτημα
θέσης
του
οχήματος
σε
ακινησία.

Σε
περίπτωση
υποτροπής,
το
διοικητικό
πρόστιμο
τριπλασιάζεται
και
φτάνει
τα
30.000
ευρώ
ενώ
με
απόφαση
του
αρμόδιου
οργάνου,
αφαιρείται
για
τρία
χρόνια
το
δίπλωμα
οδήγησης
του
ιδιοκτήτη
ή
κατόχου
του
οχήματος.

Πηγή:

ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση