Ευρώπη: Πού κυμάνθηκαν οι μέσοι μισθοί – Κάτω από το μέσο όρο η Ελλάδα

Χάος
χωρίζει
τις
μέσες

ετήσιες
καθαρές
αποδοχές
σε
ολόκληρη
την
Ευρώπη
.
Οι
μισθοί
παρουσιάζουν
εντυπωσιακά
μεγάλες
διαφορές
και
επηρεάζουν
τις
αποφάσεις
πρόσληψης
και
απασχόλησης.

Οι
χώρες
της
Βόρειας
και
της
Δυτικής
Ευρώπης
έχουν
τις
υψηλότερες
μέσες
καθαρές
αποδοχές.
Οι
χώρες
της
Ανατολικής
και
της
Νότιας

Ευρώπης

αποτελούν
τον
«φτωχό
συγγενή»
κοιτάζοντας
με
τα
κιάλια
τον
πλούσιο
Βορρά.

Πρώτη
και
με
διαφορά
η
Ελβετία

Οι
μέσες
ετήσιες
καθαρές
αποδοχές
υπολογίζονται
αφαιρώντας
τους
φόρους
εισοδήματος
και
τις
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
από
τις
ακαθάριστες
ετήσιες
αποδοχές
και
στη
συνέχεια
προσθέτοντας
τα
οικογενειακά
επιδόματα.

85.582
ευρώ
οι
καθαρές
αποδοχές
ενός
άγαμου
χωρίς
παιδιά
στην
Ελβετία, 17.707
ευρώ
στην
Ελλάδα

Το

Euronews
Business

εξετάζει
τις
καθαρές
αποδοχές
ενός
άγαμου
ατόμου
χωρίς
παιδιά
αλλά
παράλληλα
«τρέχει»
διαφορετικά
σενάρια
λαμβάνοντας
υπόψη
διαφορετικούς
δείκτες.
Σε
όλες
τις
περιπτώσεις
η
Ελλάδα
βρίσκεται
χαμηλά,
πάντα
κάτω
από
μέσο
όρο
και
από
τις
χώρες
του
Νότου
και
συναγωνίζεται
μόνο
με
την
Πορτογαλία.

Η
Ελβετία
βρίσκεται
στην
κορυφή
της
λίστας
με
εντυπωσιακό
μέσο
ετήσιο
καθαρό
εισόδημα
85.582
ευρώ.
Σημαντικά
υψηλότερο
από
οποιαδήποτε
άλλη
χώρα
της
περιοχής,
σύμφωνα
με
τη
Eurostat,
την
επίσημη
στατιστική
υπηρεσία
της
ΕΕ.

Μετά
την
Ελβετία,
η
Ισλανδία
και
το
Λουξεμβούργο
ανέφεραν
μέσες
αποδοχές
53.885

και
49.035
€,
αντίστοιχα.
Η
Νορβηγία
και
η
Ολλανδία
κατέγραψαν
επίσης
καθαρές
αποδοχές
άνω
των
45.000
ευρώ.

Ο
μέσος
όρος
των
καθαρών
αποδοχών
εντός
της
ΕΕ
ήταν
28.217
€,
που
χρησιμεύει
ως
σημείο
αναφοράς
για
σύγκριση.

Χώρες
όπως
η
Γαλλία
(31.481
€)
και
η
Σουηδία
(33.926
€)
υπερβαίνουν
ελαφρώς
τον
μέσο
όρο
της
ΕΕ,.
Η
Ιταλία
(24.207
€)
και
η
Ισπανία
(23.568
€),
υπολείπονται
αυτού.

Η
Ελλάδα
βρίσκεται
σχετικά
χαμηλά
στη
λίστα
με
17.707
ευρώ
έχοντας
από
πάνω
την
Μάλτα
(20.466
€)
και
την
Κύπρο
(22.913
€).

Μεταξύ
των
κορυφαίων
οικονομιών
της
Ευρώπης,
η
Γερμανία
είχε
τις
υψηλότερες
καθαρές
αποδοχές
με
38.086
ευρώ.

Όλα
αυτά
τα
στοιχεία
αναδεικνύουν
τις
σημαντικές
εισοδηματικές
διαφορές
που
υπάρχουν
ακόμη
και
μεταξύ
των
πλουσιότερων
χωρών
της
Ευρώπης.

Στο
άλλο
άκρο
του
φάσματος,
χώρες
όπως
η
Τουρκία
και
η
Βουλγαρία
αναφέρουν
τις
χαμηλότερες
μέσες
ετήσιες
καθαρές
αποδοχές,
με
8.968

και
9.355
€,
αντίστοιχα.

Οι
χώρες
της
Ανατολικής
Ευρώπης,
όπως
η
Ρουμανία
(11.105
€),
η
Κροατία
(12.330
€)
και
η
Ουγγαρία
(12.456
€),
βρίσκονται
επίσης
στο
κατώτερο
άκρο
της
κλίμακας
αποδοχών.

Μισθοί
προσαρμοσμένοι
βάσει
ΜΑΔ

Κατά
την
προσαρμογή
για
τα
πρότυπα
αγοραστικής
δύναμης
(ΜΑΔ,
PPS),
το
τοπίο
αλλάζει
ελαφρώς.
Τα
ΜΑΔ
είναι
μια
τεχνητή
νομισματική
μονάδα
που
προσαρμόζεται
για
τις
διαφορές
στο
επίπεδο
τιμών
μεταξύ
των
χωρών.

Η
Ελβετία
παραμένει
η
υψηλότερη
με
47.403
PPS,
αλλά
η
διαφορά
με
άλλες
χώρες
μειώνεται.
Ο
αριθμός
αυτός
υπογραμμίζει
την
ισχυρή
οικονομική
θέση
και
το
υψηλό
βιοτικό
επίπεδο
της
χώρας,
ξεπερνώντας
σημαντικά
τα
άλλα
κράτη
της
περιοχής.

Μετά
την
Ελβετία,
η
Ολλανδία
και
η
Νορβηγία
παρουσιάζουν
επίσης
ισχυρές
καθαρές
αποδοχές.
Το
Λουξεμβούργο
και
η
Αυστρία
συμπληρώνουν
την
πρώτη
πεντάδα.

Οι
χώρες
αυτές,
που
βρίσκονται
κυρίως
στη
Βόρεια
και
Δυτική
Ευρώπη,
επωφελούνται
από
ισχυρές
οικονομίες,
προηγμένες
υποδομές
και
ευνοϊκή
εργατική
νομοθεσία,
συμβάλλοντας
στις
υψηλές
αποδοχές
τους.

Χαμηλότερες
καθαρές
αποδοχές
στην
Ανατολική
και
Νότια
Ευρώπη

Αντίθετα,
οι
χώρες
της
Ανατολικής
και
Νότιας
Ευρώπης
αναφέρουν
γενικά
χαμηλότερες
μέσες
καθαρές
αποδοχές
σε
όρους
ΜΑΔ.

Η
Σλοβακία,
για
παράδειγμα,
έχει
τις
χαμηλότερες
μέσες
ετήσιες
καθαρές
αποδοχές
σε
14.758
ΜΑΔ.
Η
Τουρκία
(2022),
η
Λετονία
και
η
Βουλγαρία
ανήκουν
επίσης
στο
χαμηλότερο
άκρο
του
φάσματος,
η
καθεμία
με
λιγότερες
από
16.000
ΜΑΔ.

Η
Ελλάδα
με
20.066
ΜΑΔ
βρίσκεται
κάτω
από
μέση
του
σχετικού
πίνακα.

Μεταξύ
των
κορυφαίων
οικονομιών
της
Ευρώπης,
η
Γερμανία
ξεχωρίζει
με
καθαρές
αποδοχές
34.914
ΜΑΔ.

Τα
στοιχεία
φανερώνουν
πώς
ο
αριθμός
των
εξαρτώμενων
παιδιών
και
η
οικογενειακή
κατάσταση
επηρεάζουν
σημαντικά
τις
καθαρές
αποδοχές
σε
ολόκληρη
την
Ευρώπη.
Ενώ
η
κατάταξη
ορισμένων
χωρών
μετατοπίζεται
υπό
αυτές
τις
διαφορετικές
συνθήκες,
οι
συνολικές
αλλαγές
δεν
είναι
γενικά
δραματικές.

Αφήστε μια απάντηση