Εφορία: 2+1 μπόνους για συνεπείς φορολογουμένους και οφειλέτες

Σχέδιο
επιβράβευσης
των
συνεπών

φορολογουμένων

με
μείωση
των
κρατήσεων
για
τη
χορήγηση
φορολογικής
ενημερότητας,
μεγαλύτερη
έκπτωση
για
εφάπαξ
πληρωμή
φόρων
αλλά
και
σταδιακό
ξεκλείδωμα
δεσμευμένων
τραπεζικών
λογαριασμών
εξετάζει
σύμφωνα
με
πληροφορίες
το
οικονομικό
επιτελείο
της
κυβέρνησης.

Μετά
τη
βελτίωση
των
κανόνων
για
την
απώλεια
των
ρυθμίσεων
οφειλών
και
λίγο
πριν
απ’
την
ενεργοποίηση
του
νέου
μηχανισμού
έγκαιρης
ειδοποίησης
των
οφειλετών
όταν
κινδυνεύουν
να
χάσουν
κάποια
ρύθμιση,
στα
σκαριά
βρίσκονται
τρεις
νέες
παρεμβάσεις
οι
οποίες
στοχεύουν
στην
ενίσχυση
της
φορολογικής
συνέπειας
και
συμμόρφωσης
των
πολιτών
και
επιχειρήσεων.

Με
μόλις
το
5,7%
ή
4,6
δισ.
ευρώ
των
οφειλών
να
βρίσκεται
σε
ρύθμιση
από
την
τεράστια
δεξαμενή
των
80,7
δισ.
ευρώ
του
πραγματικού
ληξιπρόθεσμου
χρέους
στη
χώρα
μας
στο
τραπέζι
του
οικονομικού
επιτελείου
βρίσκονται
προτάσεις
για
διευκόλυνση
και
επιβράβευση
των
συνεπών
φορολογούμένων
και
οφειλετών
της
Εφορίας.

Το
σχέδιο

Σύμφωνα
με
πληροφορίες,
το
σχέδιο
που
βρίσκεται
στα
σκαριά
κινείται
σε
τρεις
άξονες:

Μείωση
κρατήσεων
για
συνεπείς
οφειλέτες.
Δημιουργείται
προφίλ
για
κάθε
οφειλέτη

Οσοι
είναι
συνεπείς
στην
εξόφληση
των
ανοιχτών
φορολογαριασμών
τους,
η
Εφορία
θα
τους
επιβραβεύει
κρατώντας
λιγότερα
χρήματα
για
την
εξόφληση
των
οφειλών
τους
στην
περίπτωση
που
ζητούν
την
έκδοση
ενημερότητας
για
είσπραξη
χρημάτων
από
το
Δημόσιο
ή
την
πώληση
ακινήτου.
Σήμερα
η
φορολογική
αρχή
μπορεί
να
κρατήσει
ακόμα
και
το
70%
των
χρημάτων
που
θα
εισπράξει
ο
φορολογούμενους
με
ρυθμισμένες
οφειλές
από
το
τίμημα
πώλησης
ενός
ακινήτου.

Για
να
μειωθεί
το
ποσοστό
παρακράτησης
θα
πρέπει
να
συντρέχουν
μία
σειρά
από
προϋποθέσεις,
όπως
για
παράδειγμα
να
μην
έχουν
χαθεί
δόσεις,
ο
οφειλέτης
να
μην
«μπαινοβγαίνει»
σε
ρυθμίσεις
κ.λπ.
Δεν
αποκλείεται
σε
κάποιον
οφειλέτη
ανάλογα
και
με
το
οφειλόμενο
ποσό
το
ποσοστό
παρακράτησης
να
μειώνεται
στο
50%
ή
και
χαμηλότερα
ανάλογα
με
το
εάν
πρόκειται
για
μεταβίβαση
ακινήτων
ή
είσπραξη
χρημάτων.
Σύμφωνα
με
αρμόδιο
παράγοντα,
στις
περιπτώσεις
μεταβιβάσεων
ακινήτων,
οι
φορολογούμενοι
με
ρυθμισμένα
χρέη
οι
οποίοι
είναι
συνεπείς
στην
πληρωμή
των
μηνιαίων
δόσεων
των
ρυθμίσεών
τους
θα
επιβραβεύονται
με
μειωμένα
ποσοστά
παρακράτησης
επί
των
τιμημάτων
πώλησης
των
ακινήτων
τους
σε
σύγκριση
με
εκείνους
οι
οποίοι
δεν
έχουν
ρυθμίσει
τις
οφειλές
τους
ή
είναι
ασυνεπείς
στις
ρυθμίσεις
τους
κατά
τη
χορήγηση
βεβαιώσεων
οφειλών.

Ξεκλειδώνουν
δεσμευμένοι
τραπεζικοί
λογαριασμοί

Μέχρι
το
τέλος
του
έτους
αναμένεται
να
ενεργοποιηθεί
η
ρύθμιση
η
οποία
μένει
στα
χαρτιά
από
το
2019
και
προβλέπει
σταδιακή
αύξηση
του
ακατάσχετου
όριο
των
1.250
ευρώ
για
τους
συνεπείς
οφειλέτες.
Με
βάση
τη
ρύθμιση,
το
ακατάσχετο
όριο
των
1.250
ευρώ
προσαυξάνεται
με
συγκεκριμένους
συντελεστές
ανάλογα
με
τον
αριθμό
και
το
ποσό
των
δόσεων
που
θα
εξοφλούν
οι
οφειλέτες.
Το
ποσό
του
τραπεζικού
λογαριασμού
στο
οποίο
η
Εφορία
δεν
θα
μπορεί
να
«βάζει
χέρι»
θα
αυξάνεται
εφόσον
ο
οφειλέτης
έχει
ρυθμίσει
τα
χρέη
του
και
έχει
καταβάλλει
δυο
δόσεις,
έχει
δηλώσει
τον
λογαριασμό
για
τον
οποίο
ζητά
εξαίρεση
από
τις
κατασχέσεις
και
πληρώνει
εμπρόθεσμα
τις
δόσεις.

Το
ύψος
της
αναπροσαρμογής
θα
προκύπτει
από
το
ποσό
της
μηνιαίας
δόσης
που
έχει
πληρωθεί
εμπρόθεσμα
το
οποίο
θα
πολλαπλασιάζεται
με
έναν
συντελεστή
που
θα
κλιμακώνεται
από
το
3
έως
το
4,5
ανάλογα
με
τον
αριθμό
των
δόσεων
που
έχουν
εξοφληθεί.

Για
παράδειγμα
εάν
η
μηνιαία
δόση
ανέρχεται
σε
500
ευρώ
και
ο
οφειλέτης
έχει
εξοφλήσει
τρεις
δόσεις
θα
κερδίζει
ακατάσχετο
όριο
500Χ3
δηλαδή
1.500
ευρώ
από
1.250
ευρώ
που
ισχύει
για
όλους.
Φορολογούμενος
με
μηνιαία
δόση
500
ευρώ
που
έχει
εξοφλήσει
5
δόσεις
θα
έχει
συντελεστή
3,8
και
έτσι
ο
ακατάσχετος
λογαριασμός
του
θα
διαμορφωθεί
στα
1.900
ευρώ.
Για
οφειλέτη
στη
ρύθμιση
των
12
δόσεων
και
μηνιαίο
ποσό
850
ευρώ
που
εξοφλεί
εμπρόθεσμα
10
δόσεις
ο
πολλαπλασιαστής
θα
φθάνει
το
4,5
και
το
ακατάσχετο
στα
3.825
ευρώ.

Μπόνους
για
όσους
εξοφλούν
εφάπαξ
και
νωρίτερα
τον
φόρο
εισοδήματος

Στο
τραπέζι
του
οικονομικού
επιτελείου
αναμένεται
να
βρεθεί
το
φθινόπωρο
σενάριο
που
προβλέπει
αύξηση
της
έκπτωσης
φόρου
για
όσους
εξοφλούν
εφάπαξ
το
ποσό
του
εκκαθαριστικού
της
φορολογικής
δήλωσης
πριν
απ’
την
καταληκτική
ημερομηνία.

Σήμερα
η
έκπτωση
ανέρχεται
σε
3%
για
τους
φορολογούμενους
που
εξοφλούν
τον
φόρο
εισοδήματος
εφάπαξ
έως
την
31η
Ιουλίου.
Στα
σενάρια
περιλαμβάνονται
και
κίνητρα
για
τους
φορολογούμενους
που
θα
υποβάλουν
νωρίτερα
τη
φορολογική
τους
δήλωση.
Σε
κάθε
περίπτωση
οι
όποιες
αλλαγές
θα
ισχύσουν
για
τις
φορολογικές
δηλώσεις
του
2025
με
αρμόδιους
παράγοντες
να
σημειώνουν
ότι
οι
αποφάσεις
θα
ληφθούν
αφού
σταθμιστούν
πολλοί
παράγοντες.

Πηγή:

ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση