«Σπίτι μου 2»: Τι αλλάζει στα στεγαστικά προγράμματα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας

Αλλαγές
στο
σχεδιασμό
αλλά
και
στην
χρηματοδότηση
σχεδιάζεται
στο
πρόγραμμα

«Σπίτι
μου
,
γεγονός
που
ανακοινώθηκε
προσφάτως
από
τον
ίδιο
τον
πρωθυπουργό
κ.
Κ.
Μητσοτάκη.

Ήδη
τα
υπουργεία
Οικονομικών
και
Κοινωνικής
Συνοχής
βρίσκονται
πολύ
κοντά
σε
συμφωνία
με
το
Ταμείο
Ανάκαμψης
προκειμένου
να
χρηματοδοτηθεί
η
συνέχεια
του
προγράμματος
με
1,7
δισ.
ευρώ,
ενώ
με
300
εκατομμύρια
θα
συμμετέχει
ο
κρατικός
προϋπολογισμός,
ώστε
να
καλυφθεί
ο
δανεισμός
20.000
οικογενειών.

Το
πρόγραμμα
«Σπίτι
μου

Το
νέο
σχέδιο
που
θα
ξεκινήσει
τον
Ιανουάριο
του
2025
και
θα
προβλέπει

σε
σχέση
με
το
αρχικό
-,
διευρυμένα
ηλικιακά
όρια
για
δικαιούχους
από
30-50
ετών,
καθώς
και
διευρυμένα
εισοδηματικά
κριτήρια,
μέχρι
40.000
ευρώ.

Ταυτόχρονα,
αναμένεται
να
αρθεί
και
το
κριτήριο
της
παλαιότητας
κτιρίων
έως
15
ετών,
το
οποίο
θα
διευρυνθεί
στα
30
έτη
χρόνια,
με
στόχο
να
είναι
εφικτή
κάλυψη
των
αναγκών
σε
κατοικίες.

Το
«Σπίτι
μου»

Ο
νέος
κύκλος
του
προγράμματος
απόκτησης
πρώτης
κατοικίας,
θα
αποτελέσει
συνέχεια
του
πετυχημένου
προγράμματος
«Σπίτι
μου»
για
νέους
και
ζευγάρια
έως
και
39
ετών,
θα
έχει
ύψος
2
δισ.
ευρώ
και
πάνω
από
20.000
δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται
πως
μέσα
από
το
προηγούμενο
πρόγραμμα
συνολικού
προϋπολογισμού
ενός
δισ.
ευρώ,
έχουν
εκταμιευτεί
6.305
εκταμιευμένα
δάνεια
για
αγορά
ακινήτου,
ενώ
στο
τέλος
του
χρόνου
9.155
νέα
ζευγάρια
θα
έχουν
αποκτήσει
το
δικό
τους
σπίτι.

Οι
αλλαγές

Οι
άξονες
του
νέου
προγράμματος
που
«ξεκλειδώνουν»
την
ένταξη
των
δικαιούχων
σε
αυτό
είναι:


Τα
εισοδηματικά
κριτήρια
θα
διευρυνθούν
ώστε
να
περιλαμβάνουν
περισσότερους
δικαιούχους.
Σήμερα
το
εισοδηματικό
όριο
είναι
στις
24.000€
για
το
ζευγάρι
ενώ
αυξάνεται
κατά
3.000€
ανά
τέκνο.
Για
τη
μονογονεϊκή
οικογένεια
το
εισοδηματικό
κριτήριο
αυξάνεται
στις
27.000€
και
3.000€
ανά
τέκνο.
Ο
μέσος
όρος
ηλικίας
των
δανειοληπτών
είναι
τα
34
έτη
και
περίπου,
μέσο
εισόδημα
16.000€.


Το
επιτόκιο
δανεισμού
μπορεί
να
κυμαίνεται
σε
μικρότερα
επίπεδα,
δεδομένου
ότι
θα
υπάρχει
συμμετοχή
του
Ταμείου
Ανάκαμψης
και
των
τραπεζών.
Ωστόσο
εκτιμάται
πως
θα
ληφθεί
ειδική
πρόνοια
μηδενικού
επιτοκίου
και
πλήρους
κάλυψης
από
το
κράτος
για
τους
τρίτεκνους
και
πολύτεκνους.


Αναβαθμίζεται
η
εμπλοκή
των
τραπεζών,
γιατί
αφενός
για
τα
δάνεια
του
Ταμείου
Ανάκαμψης
οι
τράπεζες
παίζουν
τον
ρόλο
του
αξιολογητή
των
επενδυτικών
προτάσεων,
συμμετέχοντας
στη
χρηματοδότηση
με
ποσοστό
30%
και
αφετέρου
για
σπίτια
μεγαλύτερης
αξίας
οι
δικαιούχοι
θα
έπρεπε
να
πάρουν
πρόσθετο
δάνειο
-εκτός
από
το
στεγαστικό-
χωρίς
επιδότηση,
για
να
καλύψουν
το
μεγαλύτερο
μέρος
της
εμπορικής
αξίας
του
ακινήτου.

Ανακαινίζω

Νοικιάζω

Αλλαγές
σχεδιάζονται
και
στο
πρόγραμμα
«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»
το
οποίο
δεν
σημείωσε
μεγάλη
επιτυχία,
επειδή
«προσέκρουσε»
στην
απροθυμία
ενοικιαστών
να
ενταχθούν
σε
αυτό.

Σύμφωνα
με
πληροφορίες
οι
αλλαγές
θα
αφορούν
το
ύψος
της
επιδότησης
επισκευής
και
ανακαίνισης
των
κατοικιών,
το
οποίο
αυξάνεται
από
το
40%
στο
60%.

Έτσι,
χωρίς
να
αλλάζει
το
πλαφόν
της
επιδότησης
που
είναι
10.000
ευρώ,
η
χρηματοδότηση
αντί
των
4.000
επιδοτούμενων
ευρώ,
θα
γίνει
6.000
ευρώ.

Μέχρι
στιγμής
έχουν
υποβληθεί
αιτήσεις
από
1.495
ιδιοκτήτες,
προκειμένου
να
ενταχθούν
στο
πρόγραμμα,
χωρίς
να
υπάρχει
περαιτέρω
ενδιαφέρον.

Πηγή:

ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση