ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι 4 αγορές που φέρνουν υπεραξίες μετά το mega deal με Masdar

Νέες
υπεραξίες
για
τους
μετόχους
της
επιφυλάσσει
η

ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ

μετά
το
μεγάλο
deal
με
τη
Masdar
που
αφορά
στη
μεταβίβαση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
στους
Άραβες
ηγέτες
των
ΑΠΕ.

Ο
όμιλος
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
διαθέτοντας
πλέον
μία
γραμμή
πυρός
3
δισ.
ευρώ
στρέφεται
δυναμικά
σε
τέσσερις
νέες
αγορές:
Υποδομές,
Παραχωρήσεις,
Απορρίμματα
και
Αντλητικά
(αποθήκευση
καθαρής
ενέργειας)
έργα
θα
αποφέρουν
μέσα
από
τις
επενδύσεις
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
και
την
ανάληψη
νέων
projects
υπεραξίες
πολλών
δισεκατομμυρίων
ευρώ
για
πολλά
χρόνια.

Η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ

Ήδη
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
από
το
σύνολο
των
υποδομών
και
παραχωρήσεων
που
έχει
στο
χαρτοφυλάκιο
της
έχει
εξασφαλίσει
για
τις
επόμενες
δεκαετίες
μερίσματα
συνολικού
ύψους
10
δισ.
ευρώ
για
τους
μετόχους
τους.

Η
πώληση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
θα
επιτρέψει
την
επιτάχυνση
της
σταδιακής
αύξησης
του
μερίσματος
για
τους
μετόχους
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
σε
υψηλότερα
επίπεδα,
σε
συνδυασμό
και
με
την
αύξηση
της
λειτουργικής
κερδοφορίας,
γεγονός
που
την
καθιστά
ακόμα
πιο
ελκυστική
σε
μεγάλους
ξένους
θεσμικούς
επενδυτές.

Πέρα
αυτού,
αν
εξετάσει
κανείς
τις
ταμειακές
ροές,
η
μητρική
εταιρεία
από
την
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
λάμβανε
κάθε
χρόνο
ένα
μέρισμα
της
τάξης
των
15-16
εκατ.
ευρώ.
Για
το
2023
τα
συνολικά
μερίσματα/επιστροφές
κεφαλαίου/αποπληρωμές
ενδοομιλικών
δανείων
ξεπέρασαν
τα
200
εκατ.
(με
το
μέρισμα
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
να
αντιπροσωπεύει
ποσοστό
μικρότερο
του
10%
των
συνολικών
ταμειακών
ροών),
ένα
ποσό
που
αναμένεται
να
κινηθεί
αυξανόμενο
τα
επόμενα
χρόνια
καθώς
ωριμάζουν
τα
επενδυτικά
έργα
του
ομίλου.

Υποδομές
και
παραχωρήσεις

Η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
θωρακίζεται
με
ένα
οπλοστάσιο
σημαντικότατων
επιπλέον
ιδίων
κεφαλαίων
άνω
των
2
δισ.
ευρώ
αποκλειστικά
για
διεκδίκηση
νέων
μεγάλων
έργων
στις
υποδομές
και
τις
παραχωρήσεις
στην
Ελλάδα
και
το
εξωτερικό,
αφού
για
όλα
τα
μεγάλα
projects
στα
όποια
είχε
ήδη
επικρατήσει
μέσω
διεθνών
διαγωνισμών
ο
Όμιλος
(π.χ.
Αττική
Οδός,
Εγνατία
Οδός,
Νέος
Διεθνής
Αερολιμένας
Ηρακλείου
Κρήτης
κλπ.)
είχαν
ήδη
εξασφαλιστεί,
τόσο
οι
χρηματοδοτικές
γραμμές
όσο
και
η
ίδια
συμμετοχή,
πριν
το
deal
με
τη
Masdar.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η
Αττική
Οδός

Οι
δύο
αυτοί
τομείς
δίνουν
τη
δυνατότητα
στον
όμιλο
για
το
mega
play
επιχειρώντας
το
άλμα
προς
το
μέλλον
ακριβώς
τη
στιγμή
που
αποκρυσταλλώνεται
η
ευκαιρία
για
επενδύσεις
σε
υποδομές
στην
Ελλάδα
και
στη
Νοτιοανατολική
Ευρώπη,
με
υψηλές
αποδόσεις,
έχοντας
τοποθετηθεί
ήδη
στρατηγικά
σε
ένα
κλάδο
όπου
έχει
το
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα,
δεδομένης
της
καθετοποίησης
που
έχει
αλλά
και
της
δυνατότητας
της
να
ελέγχει
κάθε
στάδιο
ρίσκου
του
έργου.

Βάσει 
πρόσφατων
μελετών
(ΙΟΒΕ,
PWC),
στον
τομέα
των
υποδομών
στην
Ελλάδα
τα
αμέσως
επόμενα
χρόνια
αναμένονται
δημοπρατήσεις
έργων
συνολικής
αξίας
40-50
δισ.
ευρώ.
Σημειώνεται
ότι
παρόμοιες
θετικές
προοπτικές
παρουσιάζονται
και
σε
γειτονικές
αγορές
όπως
Βαλκάνια
και
ΝΑ
Ευρώπη,
καθώς
καταγράφεται
σημαντική
ανάγκη
καίριων
υποδομών
και
ταυτόχρονα
ισχυρή
βούληση
για
σημαντικές
επενδύσεις
με
στόχο
τη
σύγκλιση
με
το
επίπεδο
των
υποδομών
στη
δυτική
Ευρώπη.

Απορρίμματα
και
αντλητικά
έργα

Για
τη
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ,
όμως
ανοίγονται
και
άλλες
δύο
αγορές,
οι
οποίες
επίσης
θα
προσδώσουν
υπεραξίες
στους
μετόχους.

Πρόκειται
για
τα
απορρίμματα
και
τα
αντλητικά
έργα.

Η
συμφωνία
με
τη
Masdar,
προβλέπει
ότι
πωλείται
μόνο
η
δραστηριότητα
της
παραγωγής
καθαρής
ενέργειας,
και
στη
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
θα
περάσουν
μία
σειρά
από
άλλες
δραστηριότητες
που
είχε
η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
όπως
η
διαχείριση
απορριμμάτων
(π.χ.
στις
Περιφέρειες
Ηπείρου
και

Πελοποννήσου
),
δηλαδή
δραστηριότητες
που
κουμπώνουν
απόλυτα
στο
χαρτοφυλάκιο
ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων
του
Ομίλου.
Ειδικά
στη
διαχείριση
απορριμμάτων,
υπενθυμίζεται
ότι
τα
επόμενα
χρόνια
αναμένεται
να
δημοπρατηθούν
έργα
άνω
των
2,5
δισ.
ευρώ.

Σε
εξέλιξη
οι
εργασίες
για
το
έργο
της
αντλησιοταμίευσης
στην
Αμφιλοχία

Τέλος,
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
θα
έχει
δικαίωμα
να
αγοράσει
(call
option)
ποσοστό
50%
σε
συγκεκριμένα 
έργα
παραγωγής
και
αποθήκευσης
ενέργειας
(υδροηλεκτρικά,
αντλησιοταμίευσης
και
υπεράκτια
αιολικά)
συνολικής
ισχύος
περίπου
3
GW.
Η
συμφωνία
ακόμα
περιλαμβάνει
put
option
σχετικά
με
το
έργο
αντλησιοταμίευσης
της
Αμφιλοχίας,
που
προβλέπει
ότι
η
Masdar
θα
έχει
δικαίωμα
να
πωλήσει
στη
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
του
50%
του
μετοχικού
κεφαλαίου
της
εταιρείας
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(100%
θυγατρικής
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ).
Με
αυτό
τον
τρόπο
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
διατηρεί
το
δικαίωμα
για
μια
πολύ
ισχυρή
παρουσία
σε
εμβληματικά
έργα
ενεργειακών
υποδομών,
σημαντικού
μεγέθους
και
με
μεγάλο
κατασκευαστικό
αντικείμενο.

Πηγή

ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση