Με δύναμη πυρός άνω των 3 δισ. η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χτίζει το new growth story

Υπεροπλία
άνω
των
3
δισ.
ευρώ
αποκτά
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
μετά
την

επιχειρηματική
συμφωνία

με
τον
διεθνή
ενεργειακό
κολοσσό
Masdar
για
την
πώληση
της

ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
.

Η
επόμενη
ημέρα
του
μεγαλύτερου
στην
Ελλάδα
deal
βρίσκει
τη
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
και
τους
μετόχους
της
με
γραμμή
πυρός
άνω
των
3
δισ.
ευρώ
για
νέα
έργα,
με
το
πλουσιότερο
και
πλέον
αποδοτικό
χαρτοφυλάκιο
παραχωρήσεων
που
έχει
κλειδωμένα
μερίσματα
πάνω
από
10
δισ.
ευρώ
και
φυσικά
το
ανεκτέλεστο
κατασκευαστικό
υπόλοιπο
άνω
των
5
δισ
 ευρώ.

Οι
υπεραξίες
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ

Η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
για
περισσότερες
από
δύο
δεκαετίες
κεφαλαιοποίησε
υπεραξίες
στον
τομέα
των
Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας
έχοντας
πια
εδραιωθεί
ως
«ο
αδιαφιλονίκητος
ηγέτης
στον
κλάδο
των
υποδομών
και
των
παραχωρήσεων»,
όπως
τονίζει
ο
πρόεδρος
και
CEO
του
ομίλου
κ.
Γιώργος
Περιστέρης.

Τα
κεντρικά
γραφεία
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ

Χθες
επισημοποιήθηκε
το
μεγαλύτερο
επιχειρηματικό
deal
στην
ιστορία
του
Χρηματιστηρίου
Αθηνών
συνολικής
αξίας
3,2
δισ.
ευρώ
με
την
πώληση
του
36,6%
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
να
 φέρνει
στο
ήδη
πολύ
ισχυρό
ταμείο
επιπλέον
ρευστότητα
900
εκατ.
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου
και
του
μερίσματος
για
την
χρήση
2023).
Λαμβάνοντας
υπόψη
τα
υπάρχοντα
ταμειακά
διαθέσιμα
της
μητρικής
εταιρείας,
τα
αναμενόμενα
μερίσματα
από
το
σύνολο
των
έργων
που
βρίσκονται
ή
θα
μπουν
σε
λειτουργία
τα
αμέσως
επόμενα
χρόνια
αλλά
και
τα
ήδη
εξασφαλισμένα
περιθώρια
επιπλέον
μόχλευσης,
η
συνολική
επενδυτική
ισχύς
του
ομίλου
ξεπερνάει
τα
3
δισ.
ευρώ.

Η
διεκδίκηση
νέων
έργων

Έτσι,
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
διαθέτει
ένα
οπλοστάσιο
με
σημαντικότατα
επιπλέον
ίδια
κεφάλαια
άνω
των
2
δισ.
ευρώ.
Κεφάλαια
τα
οποία
προορίζονται
αποκλειστικά
για
τη
διεκδίκηση
νέων
μεγάλων
έργων
στις
υποδομές
και
τις
παραχωρήσεις
στην
Ελλάδα
και
το
εξωτερικό.

Το
νέο
Διεθνές
Αεροδρόμιο
στο
Ηράκλειο
της
Κρήτης

Αξίζει
να
τονιστεί
ότι
σε
όλα
τα
μεγάλα
projects
που
επικράτησε
ο
όμιλος
(Αττική
Οδός,
Εγνατία
Οδός,
Νέος
Διεθνής
Αερολιμένας
Ηρακλείου
Κρήτης
κλπ.)
τα
κεφάλαια
είχαν
ήδη
εξασφαλιστεί,
τόσο
από
τις
χρηματοδοτικές
γραμμές
όσο
και
από
την
ίδια
συμμετοχή
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ,
πριν
το
deal
με
τη
Masdar.

Ο
δανεισμός

Επιπλέον,
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
αποκτά
ακόμη
πιο
ελκυστικό
χρηματοδοτικό
προφίλ,
αφού
πλέον
αφαιρούνται
από
το
συνολικό
δανεισμό
της
περίπου
1,1
δισ.
ευρώ,
που
αφορούσαν
σε
γραμμές
χρηματοδότησης
του
εντατικού
επενδυτικού
πλάνου
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
και
οι
οποίες
πλέον
δεν
συνυπολογίζονται
στον
δανεισμό
του
Ομίλου.
Αποτέλεσμα
είναι
ο
καθαρός
δανεισμός
του
Ομίλου
(Pro-Forma)
να
μηδενιστεί.
Παράλληλα,
η
μητρική
εταιρεία
πλέον
θα
διαθέτει
καθαρό
ταμείο
(net
cash)
500
εκατ.
ευρώ,
ενώ
όλος
ο
υπόλοιπος
δανεισμός
θα
αφορά
σε
χρηματοδοτήσεις
παραχωρήσεων
(κυρίως
αυτοκινητοδρόμων)
χωρίς
αναγωγή
στη
μητρική,
δηλαδή
έργων
που
εξυπηρετούν
τα
δάνειά
τους
μέσω
προβλέψιμων
και
σταθερών
ταμειακών
ροών
σε
βάθος
25-30
χρόνων
από
τα
έσοδά
τους
(διόδια).

Κερδοφορία

Και
σε
επίπεδο
κερδοφορίας
όμως,
αναμένεται
αντιστάθμιση
της
συνεισφοράς
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Συγκεκριμένα,
η
κερδοφορία
σε
επίπεδο
EBITDA
αλλά
και
Net
Income
(καθαρά
κέρδη)
θα
συνεχίσει
να
αυξάνεται
με
διψήφιο
ρυθμό
τα
επόμενα
χρόνια
από
τη
λειτουργία
των
νέων
επενδύσεων
του
Ομίλου
και
θα
ξεπεράσει
τα
700
εκατ.
ευρώ
λειτουργικής
κερδοφορίας
εντός
των
επόμενων
5
ετών
(2028).

η
πώληση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
δεν
είναι
μία
μεμονωμένη
κίνηση,
ούτε
είναι
απλά
απόρροια
της
ευκαιρίας
να
πωληθεί
σε
ένα
ελκυστικό
τίμημα
ο
«πράσινος»
βραχίονας
του
ομίλου

Όσον
αφορά
στις
ταμειακές
ροές,
η
μητρική
εταιρεία
από
την
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
λάμβανε
κάθε
χρόνο
ένα
μέρισμα
της
τάξης
των
15-16
εκατ.
ευρώ.
Για
το
2023
τα
συνολικά
μερίσματα/επιστροφές
κεφαλαίου/αποπληρωμές
ενδοομιλικών
δανείων
ξεπέρασαν
τα
200
εκατ.
(με
το
μέρισμα
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
να
αντιπροσωπεύει
ποσοστό
μικρότερο
του
10%
των
συνολικών
ταμειακών
ροών),
ένα
ποσό
που
αναμένεται
να
κινηθεί
αυξανόμενο
τα
επόμενα
χρόνια
καθώς
ωριμάζουν
τα
επενδυτικά
έργα
του
Ομίλου.

Η
κίνηση
«ματ»
και
το
timing

Καθίσταται,
λοιπόν,
σαφές
ότι
η
πώληση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
δεν
είναι
μία
μεμονωμένη
κίνηση,
ούτε
είναι
απλά
απόρροια
της
ευκαιρίας
να
πωληθεί
σε
ένα
ελκυστικό
τίμημα
ο
«πράσινος»
βραχίονας
του
ομίλου.

Αντιθέτως,
αποτελεί
κομμάτι
ενός
ευρύτερου
στρατηγικού
πλάνου
που
υλοποιεί
αθόρυβα
εδώ
και
χρόνια
ο
κ.
Γιώργος
Περιστέρης,
με
στόχο
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
να
μετεξελιχθεί
από
τον
μεγαλύτερο
κατασκευαστή
αρχικά
και
τον
μεγαλύτερο
παραγωγό
καθαρής
ενέργειας
μετέπειτα,
σε
έναν
πλήρως
καθετοποιημένο
όμιλο,
με
το
μεγαλύτερο
και
πιο
διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο
υποδομών
και
παραχωρήσεων
όχι
μόνο
πια
σε
ελληνικό,
αλλά
και
σε
ευρωπαϊκό
και
διεθνές
επίπεδο.

Το
νέο
growth
story

Ταυτόχρονα,
το
νέο
growth
story
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
ανταποκρίνεται
πλήρως
σε
αυτό
που
αναζητά
η
διεθνής
επενδυτική
κοινότητα
πλέον:
ξεκάθαρη
στόχευση,
αποτελεσματική
διάρθρωση,
καθετοποίηση
με
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
σε
επίπεδο
κατασκευαστικής
τεχνογνωσίας
αλλά
και
εξειδικευμένης
γνώσης
στη
μελέτη,
χρηματοδότηση,
υλοποίηση
και
λειτουργία
μεγάλων
έργων
υποδομών,
καθώς
και
υγιή
θεμελιώδη,
βασιζόμενα
σε
γερό
ταμείο,
δανεισμό
χωρίς
αναγωγή
στη
μητρική
και
προβλέψιμες,
σταθερές
και
ισχυρές
ταμειακές
ροές
σε
βάθος
δεκαετιών.

Άλλωστε,
η
πώληση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
θα
επιτρέψει
την
επιτάχυνση
της
σταδιακής
αύξησης
του
μερίσματος
για
τους
μετόχους
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
σε
υψηλότερα
επίπεδα,
σε
συνδυασμό
και
με
την
αύξηση
της
λειτουργικής
κερδοφορίας,
γεγονός
που
την
καθιστά
ακόμα
πιο
ελκυστική
σε
μεγάλους
ξένους
θεσμικούς
επενδυτές.

Το
mega
play
σε
υποδομές
και
παραχωρήσεις

Η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
κάνει
το
συγκεκριμένο
άλμα
προς
το
μέλλον
ακριβώς
τη
στιγμή
που
αποκρυσταλλώνεται
η
ευκαιρία
για
επενδύσεις
σε
υποδομές
στην
Ελλάδα
και
στη
Νοτιοανατολική
Ευρώπη,
με
υψηλές
αποδόσεις,
έχοντας
τοποθετηθεί
ήδη
στρατηγικά
σε
ένα
κλάδο
όπου
έχει
το
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα,
δεδομένης
της
καθετοποίησης
που
έχει
αλλά
και
της
δυνατότητας
της
να
ελέγχει
κάθε
στάδιο
ρίσκου
του
έργου.

Βάσει
 πρόσφατων
μελετών
(ΙΟΒΕ,
PWC),
στον
τομέα
των
υποδομών
στην
Ελλάδα
τα
αμέσως
επόμενα
χρόνια
αναμένονται
δημοπρατήσεις
έργων
συνολικής
αξίας
40-50
δισ.
ευρώ.
Σημειώνεται
ότι
παρόμοιες
θετικές
προοπτικές
παρουσιάζονται
και
σε
γειτονικές
αγορές
όπως
Βαλκάνια
και
ΝΑ
Ευρώπη,
καθώς
καταγράφεται
σημαντική
ανάγκη
καίριων
υποδομών
και
ταυτόχρονα
ισχυρή
βούληση
για
σημαντικές
επενδύσεις
με
στόχο
τη
σύγκλιση
με
το
επίπεδο
των
υποδομών
στη
δυτική
Ευρώπη.

Οι
«άσοι»
σε
απορρίμματα
και
αντλητικά
έργα

Στα
«ψιλά»
γράμματα
του
deal
με
τη
Masdar
κρύβονται
και
μερικοί
«άσοι».

Η
συμφωνία
προβλέπει
ότι
πωλείται
μόνο
η
δραστηριότητα
της
παραγωγής
καθαρής
ενέργειας,
και
στη
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
θα
περάσουν
μία
σειρά
από
άλλες
δραστηριότητες
που
είχε
η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
όπως
η
διαχείριση
απορριμμάτων
(π.χ.
στις
Περιφέρειες
Ηπείρου
και
Πελοποννήσου),
δηλαδή
δραστηριότητες
που
κουμπώνουν
απόλυτα
στο
χαρτοφυλάκιο
ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων
του
Ομίλου.
Ειδικά
στη
διαχείριση
απορριμμάτων,
υπενθυμίζεται
ότι
τα
επόμενα
χρόνια
αναμένεται
να
δημοπρατηθούν
έργα
άνω
των
2,5
δισ.
ευρώ.

Το
αντλησιοταμιευτικό
έργο
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
στην
Αμφιλοχία

Τέλος,
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
θα
έχει
δικαίωμα
να
αγοράσει
(call
option)
ποσοστό
50%
σε
συγκεκριμένα 
έργα
παραγωγής
και
αποθήκευσης
ενέργειας
(υδροηλεκτρικά,
αντλησιοταμίευσης
και
υπεράκτια
αιολικά)
συνολικής
ισχύος
περίπου
3
GW.
Η
συμφωνία
ακόμα
περιλαμβάνει
put
option
σχετικά
με
το
έργο
αντλησιοταμίευσης
της
Αμφιλοχίας,
που
προβλέπει
ότι
η
Masdar
θα
έχει
δικαίωμα
να
πωλήσει
στη
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
του
50%
του
μετοχικού
κεφαλαίου
της
εταιρείας
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(100%
θυγατρικής
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ).
Με
αυτό
τον
τρόπο
η
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
διατηρεί
το
δικαίωμα
για
μια
πολύ
ισχυρή
παρουσία
σε
εμβληματικά
έργα
ενεργειακών
υποδομών,
σημαντικού
μεγέθους
και
με
μεγάλο
κατασκευαστικό
αντικείμενο.

Πηγή: ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση