Ισχυροποιείται ο ρόλος του Υπερταμείου – Δημιουργήθηκε εθνικό επενδυτικό ταμείο

Πέφτει
η
αυλαία
για
ΤΑΙΠΕΔ
και
ΤΧΣ,
την
ώρα
που
ανοίγει
νέο
κεφάλαιο
για
το

Υπερταμείο
,
με
τον
υπουργό
Εθνικής
Οικονομίας
και
Οικονομικών,
Κωστή
Χατζηδάκη,
να
φέρνει
τα
πάνω

κάτω
με
το
«μοντέλο
ΔΕΗ»
οδηγό
και
νέο
στοίχημα
την
αναγέννηση
των

ΕΛΤΑ
.

Το
νομοσχέδιο,
τους
βασικούς
άξονες
του
οποίου
παρουσίασε
ο
κ.
Χατζηδάκης,
προβλέπει
την
απορρόφηση
του
ΤΑΙΠΕΔ
αλλά
και
του
Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
από
το
Υπερταμείο,
χωρίς
να
αλλάζει
κάτι
στο
εργασιακό
καθεστώς
των
εργαζομένων
σε
ΤΑΙΠΕΔ
και
ΤΧΣ.

Ανατροπές
σε
4
άξονες

«Αλλάζουμε
την
εικόνα
του
Υπερταμείου,
προσπαθούμε
να
το
κάνουμε
πιο
φιλικό
στον
πολίτη,
οι
αλλαγές
βασίζονται
σε
4
άξονες»,
ανέφερε
ο
κ.
Χατζηδάκης.

1)
Αποτελεσματικότερο
και
πιο
σύγχρονο
μοντέλο
διακυβέρνησης,
το
εποπτικό
συμβούλιο
μετονομάζεται
σε
Συμβούλιο
Εταιρικής
Διακυβέρνησης,
μειώνονται
οι
αρμοδιότητες
του
ΣΕΔ,
αυξάνονται
οι
αντίστοιχες
του
ΔΣ
του
Υπερταμείου.

Η
εκπροσώπηση
του
Δημοσίου
στο
ΣΕΔ
καθίσταται
πιο
θεσμική
καθώς
θα
εκπροσωπείται
από
έναν
από
τους
ΓΓ
ΥΠΕΘΟ,
έναν
υποδιοικητή
ΤτΕ
και
τον
Γενικό
Διευθυντή
του
ΟΔΔΗΧ.

2)
Απορρόφηση
ΤΑΙΠΕΔ
και
ΤΧΣ
από
το
Υπερταμείο
(με
διατήρηση
της
μονάδας
συμβάσεων
στρατηγικής
σημασίας,
RRF,
του
ΤΑΙΠΕΔ).
Στόχος
του
ΤΧΣ
είναι
η
διευθέτηση
των
εκκρεμοτήτων
της
Εθνικής
Τράπεζας
και
της
Τράπεζας
Αττικής
μέχρι
το
τέλος
του
2024.

Και
εγένετο…
εθνικό
επενδυτικό
ταμείο
με
300
εκατ.
ευρώ

3)
Δημιουργία
εθνικού
επενδυτικού
ταμείου
(αρχικό
κεφάλαιο
300
εκατ.
ευρώ),
το
οποίο
θα
στοχεύει
σε
συγχρηματοδότηση
μεσαίας
κλίμακας
επενδύσεων
ενώ
δεν
θα
ανταγωνίζεται
άλλα
funds.
Οι
πόροι
του
θα
κατευθυνθούν
σε
πράσινη
μετάβαση,
κυκλική
οικονομία,
στρατηγικές
υποδομές
και
δίκτυα,
τεχνολογικές
υποδομές.

Όπως
ανέφερε
ο
υπουργός,
ήδη
η
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων
εξέφρασε
ενδιαφέρον
να
συμμετάσχει
στο
εγχείρημα.
Το
ταμείο
θα
μπορεί
να
συμμετέχει
σε
επενδυτικά
projects
μόνο
ως
συνεπενδυτής
(μαζί
με
άλλα
επενδυτικά
funds,
ιδιωτικούς
και
χρηματοδοτικούς
φορείς
με
την
συμμετοχή
του
ταμείου
πάντα
να
είναι
μειοψηφική
κυρίως
στο
μετοχικό
κεφάλαιο
έργων
και
επιχειρήσεων).

Στιγμιότυπο
από
την
παρουσίαση

Οδηγός
η
ΔΕΗ
για
τις
ΔΕΚΟ

4)
Θα
εφαρμοστεί
μοντέλο
ΔΕΗ
στις
ΔΕΚΟ
που
βρίσκονται
υπό
την
εποπτεία
του
Υπερταμείου.
Στόχος
είναι
η
προσέλκυση
στελεχών
από
τον
ιδιωτικό
τομέα
στις
ΔΕΚΟ
για
θέσεις
διοίκησης,
Γενικών
Διευθυντών
και
Διευθυντών
για
2
τετραετίες.
Η
πρόσληψη
θα
γίνεται
μόνο
με
απόφαση
του
Διευθύνοντος
Συμβούλου
με
τον
έλεγχο
νομιμότητας
για
την
προκήρυξη
των
θέσεων
να
διεξάγεται
από
το
ΑΣΕΠ
εντός
10
ημερών,
γεγονός
που
καθιστά
πολύ
πιο
ευέλικτη
την
διαδικασία.

Ευελιξία
στο
μισθολόγιο
των
ΕΛΤΑ

Οι
αμοιβές
στα
ΕΛΤΑ
θα
είναι
ευέλικτες
(και
στα
κατώτερα
στελέχη)
ενώ
στις
συγκοινωνίες
θα
ακολουθηθεί
το
πρότυπο
του
ΕΦΚΑ
για
αμοιβές
Γενικών
Διευθυντών
και
Διευθυντών.
Παράλληλα,
στα
πειθαρχικά
συμβούλια
δεν
θα
συμμετέχουν
συνδικαλιστές.

«Αναπτυξιακός
χαρακτήρας»

«Το
Υπερταμείο
θα
έχει
πιο
έντονο
αναπτυξιακό
χαρακτήρα
με
τις
ΔΕΚΟ
που
είναι
υπό
την
εποπτεία
του
να
γίνονται
πιο
αποτελεσματικές.
Το
κράτος
έχει
εισπράξει
ή
θα
εισπράξει
7,2
δις.
Ευρώ
από
ΤΑΙΠΕΔ
και
ΤΧΣ
»,
σημείωσε.
«Στα
ΕΛΤΑ
θέλουμε
να
πετύχουμε
όπως
στη
ΔΕΗ,
για
αυτό
και
παρέχουμε
μεγαλύτερη
ευελιξία
στη
διοίκηση»,
πρόσθεσε.

36.000
ακίνητα
προς
χαρτογράφηση
και
άμεση
αξιοποίηση
1.000

Ο
κ.
Χατζηδάκης
προανήγγειλε
διαγωνισμό,
σε
συνεργασία
με
το
Υπερταμείο,
για
την
χαρτογράφηση
36.000
ακινήτων
που
βρίσκονται
στο
χαρτοφυλάκιο
της
ΕΤΑΔ.
Αναμένεται
πως
θα
αποτιμηθούν
6.000
ακίνητα
ενώ
στο
τέλος
1.000
ακίνητα
στο
πλάνο
ωρίμανσης
και
αξιοποίησης.
Μάλιστα
θα
βγουν
διαφορετικά
πακέτα
με
διαφορετικές
ενδεχομένως
εταιρείες
για
κάθε
ένα
από
αυτά
προκειμένου
η
διαδικασία
να
τρέξει
πιο
γρήγορα.

Πηγή:

ot.gr

Αφήστε μια απάντηση