Επίδομα ανεργίας: Για ποιους θα φτάσει έως 1.200 ευρώ

Οι
αλλαγές
στο

επίδομα
ανεργίας

βρίσκεται
ψηλά
στην
ατζέντα
της
νέας
υπουργού
Εργασίας,
οι
οποίες
σε
πρώτη
φάση
θα
εφαρμοστούν
πιλοτικά.

Οι
δράσεις
που
σχεδιάζoνται
έχουν
συμπεριληφθεί
και
στο
Ταμείο
Ανάκαμψης,
ενώ
μετά
την
πιλοτική
εφαρμογή
και
μετά
τη
μελέτη
των
αποτελεσμάτων
του
πιλοτικού
προγράμματος,
θα
μπορέσει
να
υπάρξει
ένα

ενιαίο
καινούριο
σύστημα

για
τα
επιδόματα
ανεργίας.

Το
επίδομα
ανεργίας

Δύο
θα
είναι
οι
βασικοί
παράγοντες
που
θα
καθορίζουν
το
νέο
επίδομα
ανεργίας,
ο
μισθός
και
η
προϋπηρεσία.

Σύμφωνα
με
πληροφορίες,
το
σχέδιο
το
οποίο
επεξεργάζεται
το
υπουργείο
Εργασίας
χωρίς
βέβαια
να
έχουν
κλειδώσει
όλες
οι
λεπτομέρειες,
είναι
η
αποσύνδεση
αρχικώς
του
επιδόματος
από
τον
κατώτατο
μισθό.
Σήμερα,
το
επίδομα
ανεργίας
αναλογεί
στο
55%
του
κατώτατου
μισθού.
Πλέον,
το
επίδομα
θα
συνδέεται
με
τον
τελευταίο
μισθό
του
εργαζόμενου,
τα
τελευταία
3
έτη
και
θα
είναι
κλιμακωτό.

Η
βασική
προϋπόθεση
που
θα
πρέπει
να
τηρείται
για
να
πληρωθεί
ο
εργαζόμενος
είναι
ο
άνεργος
να
αναζητά
ενεργά
εργασία
ή
να
συμμετέχει
σε
προγράμματα
κατάρτισης.
Μία
από
τις
σκέψεις
είναι
το
νέο
επίδομα,
να
κυμαίνεται
από
το
55%
έως
το
70%
του
μισθού
του
πρώην
εργαζόμενου.
Τους
πρώτους
μήνες
θα
δίνεται
το
70%
του
μισθού,
ώστε
ο
«νέος»
άνεργος
να
μην
αντιμετωπίζει
απότομα
τις
νέες
συνθήκες
μετά
την
απόλυση
του
και
σταδιακά
το
ποσό
θα
βαίνει
μειούμενο.

Επίσης,
θα
μειώνεται
στο
65%,
στο
60%
και
στο
55%
ώστε
να
υπάρχει
κίνητρο,
ο
εν
λόγω
άνεργος
να
επανενταχθεί
γρήγορα
στην
αγορά
εργασίας,
ενώ
θα υπάρχει
ένα
ανώτατο
πλαφόν
στα
1.200
ευρώ,
και
ένα
κατώτερο,
στο
πόσο
του
σημερινού
επιδόματος
ανεργίας
δηλαδή
τα
509
ευρώ.

Ασφαλιστικός
βίος

Ακόμη
μια
παράμετρος
που
μπαίνει
στο
τραπέζι
για
το
ύψος
του
επιδόματος
είναι
ο
χρόνος
εργασίας
του
εργαζόμενου.
Πρακτικά
αυτό
σημαίνει
περισσότερα
χρόνια
εργασίας
άρα
μεγαλύτερο
επίδομα.

Το
επίδομα
θα
κλιμακώνεται
ώστε
να
λαμβάνει
υψηλότερο

ποσό
όποιος
έχει
περισσότερα
έτη
στην
αγορά
εργασίας,
αλλά
και
έχει
καταβάλλει
περισσότερες
εισφορές.

Συνεπώς,
κάποιος
με
10
χρόνια
και
μισθό
1.000
θα
λαμβάνει
ένα
μικρότερο
ποσό
από
κάποιον
που
θα
είχε
τον
ίδιο
μισθό
αλλά
20
έτη
εργασίας.
Δηλαδή,
το
ύψος
του
επιδόματος
ανεργίας
θα
συναρτάται
και
από
τα
έτη
ασφάλισης

Αλλαγές
και
στο
εποχικό
επίδομα

Πρόσφατα
ο
επικεφαλής
του
Οικονομικού
Γραφείου
του
Πρωθυπουργού
είχε
αναφέρει
σε
συνέδριο
του
ΤΜΕΔΕ,
ότι
το
εποχικό
επίδομα
λειτουργεί
ως
αντικίνητρο
και
ότι
πρέπει
να
γίνουν
αλλαγές.
Στα
σενάρια
που
εξετάζει
το
Υπουργείο
Εργασίας
χωρίς
βέβαια
ακόμα
να
έχουν
παρθεί
οι
αποφάσεις
,είναι
και
σε
αυτή
τη
περίπτωση
το
επίδομα
να
είναι
εμπροσθοβαρές
.

Σήμερα
η
επιδότηση
στην
κατηγορία
των
εποχικών
διαρκεί
80
ημέρες
δηλαδή
για
3
μήνες.
Το
ποσό
του
επιδόματος
είναι
ίδιο
με
την
τακτική
επιδότηση
ανεργίας,
δηλαδή
σήμερα
510
ευρώ
το
μήνα.

Πηγή

ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση