Υπουργείο Μετανάστευσης: Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα Momentum σχετικά με την ένταξη γυναικών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του σκοπού και των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «Breaking silos, promoting young TCN women’s access to targeted vocational training and labor market opportunities through social economy – MOMENTUM of Cooperation», πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα.

Η συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου MOMENTUM, κατά την οποία οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις κεντρικές δράσεις και τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες εστιασμένη στη σημασία και τις προκλήσεις του μοντέλου της διατομεακής συνεργασίας στον τομέα της ένταξης των γυναικών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην αξιοποίηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας προς το σκοπό αυτό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν σημαντικές απόψεις και προτάσεις με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και την εξειδίκευση των συμμετεχόντων και των φορέων τους.

Οι προτάσεις αυτές καταγράφηκαν και θα συμπεριληφθούν σε ένα κείμενο συστάσεων πολιτικής για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, που θα αποτελέσει το τελικό παραδοτέο του έργου.

Το έργο MOMENTUM, με διάρκεια υλοποίησης από τον Ιανουάριο του 2022 ως τον Δεκέμβριο του 2024, λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρόσκλησης AMIF-2020-AG (European Commission-Directorate General Migration and Home Affairs) και έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών τρίτων χωρών σε επαγγελματική εκπαίδευση και την ένταξή τους στην αγορά εργασία, μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς που σχετίζονται και έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η οργάνωση ActionAid Hellas, ενώ συμμετέχουν, εκτός από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εννιά ακόμη εταίροι, δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς, και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, από έξι διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία, την Πορτογαλία και την Ουγγαρία.

Κατά την έναρξη των εργασιών η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη απηύθυνε χαιρετισμό.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

www.ertnews.gr

Συντακτική ομάδα ertnews.gr
image}

Αφήστε μια απάντηση