Εισφορές των επαγγελματιών – Αναπροσαρμογή από Ιανουάριο 2024

1. Εισαγωγή

Μικρότερη από πέρυσι θα είναι το 2024 η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες καθώς η αύξηση γίνεται με βάση το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους 2023.

Η ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο 2023, Σύγκριση Οκτωβρίου 2023 με Οκτώβριο 2022 εκτιμά την αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,4% τον μήνα Οκτώβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2022 και με αυτή την εκτίμηση ο ετήσιος του 2023 ίσως προσεγγίσει το 4%.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1/1/2024 οι εισφορές θα αυξηθούν κατά 4% ενώ πέρυσι εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού είχαν αναπροσαρμοστεί κατά 9.6%.

2. Εισφορές των επαγγελματιών – Πόσο αυξάνονται από τον Ιανουάριο 2024

2.1. Πώς θα διαμορφωθούν οι κατηγορίες για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Ας δούμε πιο αναλυτικά, ποιες είναι οι νέες ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν για το 2024, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, για όλες τις κατηγορίες ασφάλισης (κύρια, επικουρική, εφάπαξ, υγειονομική περίθαλψη):

2.2. Εισφορές για επικουρική σύνταξη μη μισθωτών

Εάν οι μη μισθωτοί έχουν επικουρική ασφάλιση έχουμε, όπως ο πίνακας που ακολουθεί:

2.3. Εισφορές για εφάπαξ μη μισθωτών

Στην περίπτωση που υπάρχει και υποχρέωση για εφάπαξ, έχουμε, όπως ο πίνακας που ακολουθεί:

3. Πώς θα διαμορφωθούν οι κατηγορίες για τους αγρότες

Τέλος, οι αγρότες (για κύρια σύνταξη, υγεία και Αγροτική Εστία) έχουμε, όπως ο πίνακας που ακολουθεί:

3.1 Πώς θα διαμορφωθούν οι κατηγορίες για τους αγρότες

Τέλος, οι αγρότες (για κύρια σύνταξη, υγεία και Αγροτική Εστία) έχουμε, όπως ο πίνακας που ακολουθεί:

4. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και επίπτωση στην σύνταξη τους

4.1. Εισαγωγή

Χρειάζεται προσοχή στις ασφαλιστικές κατηγορίες των επαγγελματιών με στόχο σε τι συντάξεις οδηγούν

Σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4670/2020 οι «μη μισθωτοί» δηλαδή

· οι ελεύθεροι επαγγελματίες,

· αυταπασχολούμενοι επιστήμονες,

· συμμετέχοντες σε εταιρείες,

· αγρότες κ.λπ.,

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν.

Την επιλογή αυτή μπορεί να τη μεταβάλλουν οποτεδήποτε, η μεταβολή όμως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

Συνεπώς, πλησιάζει ο χρόνος που έχει κάποιος δυνατότητα να αλλάξει την κατηγορία ασφάλισής του.

Συχνά τίθεται το ερώτημα του ποια κατηγορία είναι καλό να επιλέξει κάποιος.

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα (περίπου το 90%) των ελεύθερων επαγγελματιών επιλέγει για καταβολή εισφορών την πρώτη, την κατώτερη δηλαδή ασφαλιστική κατηγορία.

Αν επιχειρήσουμε να συνδέσουμε την κατηγορία που επιλέγει ο μη μισθωτός ασφαλιζόμενος πχ ελεύθερος επαγγελματίας, με τα δεδομένα του 2023 ενδεικτικά για 3 κατηγορίες, έχουμε:

Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και σκέψη για την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει

· να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου ή αγρότη  και

· να μην επηρεάζεται μόνο από μια προσδοκία λήψης υψηλότερης συνταξιοδοτικής παροχής.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών στην ασφάλιση οι  συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών, θα είναι πολύ χαμηλές τα επόμενα χρόνια αν εξακολουθούν να ασφαλίζονται στην χαμηλότερη κατηγορία και σε 5 χρόνια αναφέρουν χαρακτηριστικά , οι συντάξεις των μη μισθωτών και αγροτών δε θα είναι μεγαλύτερες από 650 ευρώ.

Παλαιολόγος Ι Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών και ασφαλιστικών

Πηγή: ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση