Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Τα «αγκάθια» στην αναζήτηση εργαζομένων

Σε μεγάλο «αγκάθι« έχει εξελιχθεί τo πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί το ποσοστό της ανεργίας να κινείται – πλέον – στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2009 καταγράφοντας θεαματική αποκλιμάκωση στο 10%, ωστόσο οι άνεργοι… αρνούνται να συναντηθούν με τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις αναζητούν εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη αλλά και ανειδίκευτους εργάτες.

Είδος υπό… εξαφάνιση τα «ταλέντα» στην εργασία

Η έλλειψη «ταλέντων», οι κενές θέσεις εργασίας παράλληλα με την υψηλή ανεργία αποτελούν το σύνθετο πρόβλημα, που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η πρόκληση αυτή εντείνεται με την πάροδο των ετών και πλέον αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν ότι η έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και από την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση

Άλλωστε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κατά την τοποθέτησή του στην Ευρωβουλή είχε αναφέρει ότι «7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

«Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην συντριπτική τους πλειονότητα, εκφράζουν υψηλό φόβο απόρριψης της αίτησής τους για χορήγηση τραπεζικού δανείου – πολύ περισσότερο, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ακόμα και στις περιπτώσεις των λίγων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τα επιτόκια δανεισμού είναι ιδιαίτερα υψηλά στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων, όσο και σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. και της ευρωζώνης. Ουσιαστικά η πολιτική των τραπεζών εστιάζει στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, που πληρούν αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, ή μπορούν να παρέχουν υψηλές εξασφαλίσεις».

Τα αγκάθια

Σήμερα, ποσοστό 77% δυσκολεύονται να βρουν και να προσλάβουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 62%, ποσοστό εξίσου σημαντικό.

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό, την απώλεια πωλήσεων ή ευκαιριών πωλήσεων, καθώς και τη μείωση της κερδοφορίας και της ανάπτυξης.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς και ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Στην Ελλάδα μία στις 10 εταιρείες (10%) απαντά ότι προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα προσλαμβάνοντας εργαζόμενους από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό από άλλες χώρες εκτός ΕΕ.

Στην Ευρώπη το 14% των ΜμΕ αναφέρει την πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ως τρόπο αντιμετώπισης της έλλειψης δεξιοτήτων, με το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο για τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Το λεγόμενο skill shortage σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη δεξιοτήτων για τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως οι υπάλληλοι εργαστηρίου και οι μηχανικοί, με τις ΜμΕ του βιομηχανικού και του μεταποιητικού τομέα να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και πανευρωπαϊκά.

Οι ίδιες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα πιο βοηθητικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ως επί το πλείστον φορολογικά κίνητρα (39 %) και άμεσες επιδοτήσεις (28%), ενώ το 38 % των μεσαίων επιχειρήσεων επισημαίνει ότι η κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι περισσότερο χρήσιμη.

Πηγή: ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση