ΕΛΣΤΑΤ: Συνολικά 63.597 επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν το 2021

Την δημογραφία των ελληνικών επιχειρήσεων αποτύπωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ανακοινώνοντας στοιχεία για για τις ενεργές επιχειρήσεις, για τις γεννήσεις επιχειρήσεων, για τους θανάτους επιχειρήσεων, για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, και για πρώτη φορά για τις νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (γαζέλες), για το έτος 2021.

Τα στατιστικά στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες συγκεντρώνονται οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, και τους πόρους που διαθέτουν σε όρους ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των θανάτων επιχειρήσεων στην απασχόληση και τους τομείς δραστηριότητας που ταξινομούνται οι θανούσες επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων το έτος 2021, ανήλθε σε 880.349

Για κάθε δημογραφικό γεγονός επιχειρήσεων υπάρχουν πληροφορίες και για την απασχόληση, προκειμένου να είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθεί η σημαντικότητά τους και να αναχθεί στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας.

Τι ανακοίνωσε για το 2021

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει για το έτος αναφοράς 2021, στοιχεία:

  • Για το πλήθος και τη συνολική απασχόληση των ενεργών επιχειρήσεων, των γεννήσεων επιχειρήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών ή ανά κατηγορία Νομικής
    Μορφής της επιχείρησης.
  • Για το πλήθος και τη μισθωτή απασχόληση των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης και των νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το 2021, μάλιστα, ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου Κανονισμού για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Επιχειρήσεων, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Βάσει του νέου Κανονισμού και των αλλαγών που αυτός εισάγει, καταρτίζονται νέες στατιστικές για τη δημογραφία των επιχειρήσεων και ειδικότερα:

  • στατιστικές για τις ενεργές επιχειρήσεις και τις γεννήσεις, θανάτους επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου τις δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
  • στατιστικές για τις επιχειρήσεις υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.
  • στατιστικές για τις νεαρές επιχειρήσεις υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (γαζέλες)

Νέες, ενεργές και μη επιχειρήσεις

Ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων το έτος 2021, ανήλθε σε 880.349 με συνολική απασχόληση 3.234.412 άτομα. Από αυτές, οι 673.609 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 539.403 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 223.885 επιχειρήσεις (25,4%), οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 148.596 επιχειρήσεις (16,9%) και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 106.072 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,0%.

Ο αριθμός των γεννήσεων επιχειρήσεων την ίδια χρονιά, ανήλθε σε 63.597 με συνολική απασχόληση 98.824 άτομα. Εξ αυτών οι 46.516 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 50.465 δεν απασχολούσαν μισθωτούς. Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ήταν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες με 12.972 επιχειρήσεις (20,4%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 12.438 επιχειρήσεις (19,6%) και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 6.768 επιχειρήσεις (10,6%).

Ο αριθμός των θανάτων επιχειρήσεων, ανήλθε σε 19.694 με συνολική απασχόληση 26.922 άτομα, από τις οποίες 18.012 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 15.945 δεν απασχολούσαν μισθωτούς. Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 5.371 επιχειρήσεις (27,3%), οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 3.087 επιχειρήσεις (15,7%) και οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 2.941 επιχειρήσεις (14,9%).

Πρώτες hospitality και εστίαση στις «γαζέλες»

Με βάση τους στατιστικούς ορισμούς που εφαρμόζονται:

  •  ως επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης για το έτος 2021 προσδιορίζονται αυτές που απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2018 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των μισθωτών άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2018 – 2021.
  • ως νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (γαζέλες) για το έτος 2021 προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί εντός του 2016 ή 2017, απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2018 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των μισθωτών άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2018 – 2021.


Ο αριθμός των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2021 ανήλθε σε 5.962 επιχειρήσεις με 355.342 μισθωτούς. Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.500 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 25,2% του
συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων και 56.248 μισθωτούς, με τους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με 1.245 επιχειρήσεις (20,9%) και 74.362 μισθωτούς και της Μεταποίησης με 923 επιχειρήσεις (15,5%) και 56.538 μισθωτούς, να ακολουθούν.

Ο αριθμός των νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2021 ανήλθε σε 787 επιχειρήσεις με 37.602 μισθωτούς. Το μεγαλύτερο πλήθος των νεαρών επιχειρήσεων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (γαζέλες) καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 322 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 40,9% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων και 10.521 μισθωτούς, με τους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 120 επιχειρήσεις (15,2%) και 3.802 μισθωτούς και της Εκπαίδευσης με 61 επιχειρήσεις (7,8%) και 2.258 μισθωτούς, να ακολουθούν.

Αφήστε μια απάντηση