ΕΦΚΑ: Αποδίδει το «ηλεκτρονικό κυνήγι» των οφειλών [πίνακες]

Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έφερε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Το ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο εντάσσονται οι οφειλές θα παρακολουθεί αυτόματα, την εξέλιξη της οφειλής, προχωρά σε ειδοποιήσεις για «τακτοποίηση» της εκκρεμότητας και σε αντίθετη περίπτωση θέτει σε «κίνηση» της διαδικασία για δεσμεύσεις λογαριασμών μέσω τραπεζών.

Οφειλέτες

Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε – πιλοτικά – τους προηγούμενους μήνες με την αποστολή χιλιάδων ειδοποιήσεων από το τέλος Αυγούστου, για τις περιπτώσεις των οφειλετών που δεν εντάχθηκαν στις υφιστάμενες  ρυθμίσεις οφειλών.

Πάντως τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, δείχνουν μείωση του αριθμού των οφειλετών κατά 93.794 σε σχέση με το 2022.

Ωστόσο,  τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υψηλά και να φθάνουν τα 29,244 δισ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν 2.298.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στα 46,5 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 618 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μεταβολή αυτή προέρχεται τόσο από την αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 214 εκατ. ευρώ), όσο και από την αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 404 εκατ. ευρώ).

Σε ετήσια βάση, ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών παρουσίασε μείωση κατά 93.794 μητρώα. Η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες οφειλής μεταξύ 50 και 10.000 ευρώ (κατά 198.064 μητρώα συνολικά).

Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται, τόσο σε αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 862,5 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει κυρίως από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 1,6 δισ. ευρώ συνολικά), στο οποίο συσσωρεύεται το 89,4% των οφειλών και μόλις το 33,6% των οφειλετών (σχετικός πίνακας).

Πηγή: ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση