Τριετίες: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί – Οδηγός με παραδείγματα

Τα «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου του 2024, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 87ης ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ξεπαγώνουν οι τριετίες για το εισόδημα των μισθωτών από το 2012. Παράλληλα, ξεπαγώνει κάθε επίδομα προϋπηρεσίας, που βρίσκονταν σε αναστολή απ’ το 2012.

Η επαναφορά των τριετιών αφορά όλους τους εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Η προσμέτρησή τους αρχίζει από 1. 1.24 και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετίες στον Τριετίες: Πόσο κερδίζουν οι μισθωτοί από την επαναφορά τους [παραδείγματα], ή 3ετίες, 5ετίες ή άλλες κλίμακες που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Με την ΠΥΣ 6/2012 είχαν ανασταλεί, άρα δεν «έτρεχαν» και δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10%.

Πλέον από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ισχύουν τα εξής:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 14 2 2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά

Άρα, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1.1.24 θα τρέχει ο χρόνος του και  θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία

Δηλ. 780 0 ως 3 χρόνια,  858  3 έως 6 χρόνια, 936 6 έως 9, 1014 με πάνω από 9 έτη

Β. Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012

  • Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,1=858)
  • Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936)
  • Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1014)

Υπό προϋποθέσεις το «ξεπάγωμα»

Σε περίπτωση Συλλογικών Συμβάσεων, τα ανωτέρω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση επίσης  που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ, τότε  συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.

Σημειώνεται ότι το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφόρων.

Τι σημαίνει η επαναφορά

Η επαναφορά των τριετιών σημαίνει προσαύξηση μισθού κατά 30% για τους εργαζόμενους που έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία (τρείς τριετίες). Σήμερα κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει προσαύξηση για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται από τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά.

Αντιστοίχως, οι εργαζόμενοι που πρωτοπροσλήφθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012 έχουν απωλέσει το δικαίωμα της προσαύξησης του μισθού τους λόγω προϋπηρεσίας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια στρέβλωση της αγοράς εργασίας, ως προς τις αμοιβές μετά το 2012.

Η μη εξέλιξη των τριετιών δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων ως προς τις αμοιβές τους. Με δεδομένο ότι από την 1η Απριλίου, ο νέος κατώτατος μισθός είναι 780 ευρώ, όσοι έχουν προϋπηρεσία μίας τριετίας χάνουν 78 ευρώ το μήνα, όσοι έχουν δύο τριετίες η απώλειά τους ανέρχεται σε 156 ευρώ, ενώ φτάνουν στα 234 ευρώ, σε μηνιαία βάση, για όσους έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες.

Πηγή: ΟΤ

New York Times: Τι αποκαλύπτει η εξαφάνιση του υπ’ αριθμόν 1 άνδρα του Κινεζικού Στρατού

Αφήστε μια απάντηση