ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το 44% των μικρομεσαίων επιχειρήσεις φοβάται πως θα βάλει «λουκέτο» το επόμενο έτος

Μεγάλες είναι οι δυσκολίες αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εξαιτίας της ακρίβειας η οποία συνεχίζεται με μεγάλη ένταση.

Σχεδόν μια στις δύο ΜμΕ δηλώνει σε έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υπό τον τίτλο «Επιπτώσεις του πληθωρισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και είναι πιθανό εντός της χρονιάς να βάλει «λουκέτο». Για να ανταπεξέλθουν, μάλιστα, στις αυξημένες παραγωγικές ανάγκες και να μπορέσουν να επιβιώσουν, η μεγάλη πλειοψηφία των ΜμΕ, το 69%, σκοπεύει να αυξήσει κι άλλο τις τιμές των προϊόντων της κατά το επόμενο εξάμηνο.

Το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την τελευταία έρευνα καταδεικνύουν με εμφατικό τρόπο το σοβαρό αρνητικό αποτύπωμα που άφησε ο πληθωρισμός και τα ενεργειακά και λοιπά κόστη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το 44% εκτιμά αρκετά ή πολύ πιθανό η επιχείρηση να κλείσει κατά το επόμενο έτος. Περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις (41,5%) αναμένουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το τρέχον έτος, παρά τους ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις αναλόγως της ομάδας επιχειρήσεων. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά θετικών και χαμηλότερα ποσοστά αρνητικών εκτιμήσεων ως προς την εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρεί πως οι συνέπειες του πληθωρισμού είναι αρνητικές, με σημαντικότερες τη μείωση της ζήτησης προϊόντων από τους τελικούς καταναλωτές (67%), την αύξηση του ανταγωνισμού με τις άλλες επιχειρήσεις (45,2%), την αδυναμία εύρεσης πρώτων υλών (40%), την αναστολή επενδυτικών αποφάσεων (38,5%), την αύξηση των οφειλών προς το δημόσιο (38,5%).

Προκειμένου να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβαίνουν ανατιμήσεις των προϊόντων τους, οι οποίες έγιναν το 2022 και θα συνεχιστούν και το 2023. Το 69% σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις τιμών εντός του επόμενου εξαμήνου. Αυξημένα ποσοστά ως προς την εκτίμηση μελλοντικής αύξησης των τιμών εμφανίζουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν έως δέκα έτη, που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα, που έχουν υψηλότερο τζίρο, που πωλούν ενδιάμεσα αγαθά, και πραγματοποιούν εξαγωγές.

Το κόστος ενέργειας

Μεγάλο πρόβλημα για τις ΜμΕ ήταν το αυξημένο κόστος ενέργειας, καθώς μία στις τρεις επιχειρήσεις (34,8%) δήλωσε ότι αντιμετώπισε αυξήσεις άνω του 50%, με τις μισές από αυτές να δηλώνουν πως το σχετικό κόστος αυξήθηκε πάνω από 100%. Έτσι, η μεσοσταθμική αύξηση της δαπάνης ενέργειας για το σύνολο των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 42%.

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι αυξήσεις στο κόστος μεταφορών το οποίο, επίσης, επηρεάζεται από το κόστος ενέργειας (καύσιμα). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 30% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε αυξήσεις έως 20%, ένα πρόσθετο 30% αντιμετώπισε αυξήσεις από 20% έως 50% και το υπόλοιπο 40% αντιμετώπισε αυξήσεις άνω του 50%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων η μεσοσταθμική αύξηση του κόστους μεταφορών ήταν 27%.

Αλματώδης ήταν και η αύξηση του κόστους προμήθειας πρώτων υλών ή άλλων εισροών. Το 82% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε αυξήσεις έως και 50%, με αποτέλεσμα η μεσοσταθμική αύξηση του κόστους πρώτων υλών για το σύνολο των επιχειρήσεων να διαμορφώνεται σε 27,3%.

Τέλος, σημαντικές ήταν οι αυξήσεις στο κόστος ενοικίου (7,6%) και στο κόστος μακροχρόνιας μίσθωσης μεταφορικών μέσων (leasing) που αυξήθηκε κατά 4,4%. Βάσει των παραπάνω, η μεσοσταθμική αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων του δείγματος εκτιμήθηκε σε 19,3%, εξαιρουμένων των αυξήσεων στις δαπάνες μισθοδοσίας και στις λοιπές δαπάνες.

Οι κλάδοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, το 78,5% δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ένα σημαντικό τμήμα (16,3%) στη μεταποίηση και το 5,2% στον κλάδο των κατασκευών. Σε επίπεδο κλάδου, το 23% των επιχειρήσεων που απάντησαν δραστηριοποιείται στους κλάδους του εμπορίου και στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης και το 16,3% στη μεταποίηση.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις της έρευνας έχουν την έδρα τους στην Κρήτη (22,2%), ακολουθούν εκείνες με έδρα στην Αττική (21,5%) και εκείνες με έδρα στην Κεντρική Μακεδονία (19,3%). Το υπόλοιπο 37% κατανέμεται στις άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις (73,3%) λειτουργούν πάνω από δέκα έτη, το 10,4% λειτουργεί από πέντε έως δέκα έτη και το 16,3% είναι νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από πέντε έτη.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι εφικτή η ανάλυση των απαντήσεων και ανά έτη λειτουργίας προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού ή οι στρατηγικές αντιμετώπισης διαφοροποιούνται αναλόγως των ετών λειτουργίας της επιχείρησης.

Πηγή: Οt.gr

Αφήστε μια απάντηση