Ανατιμήσεις: Οι επιχειρήσεις που «ανέβασαν» τις τιμές το πρώτο εξάμηνο του 2022

Ολοένα και αυξάνουν τις τιμές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυξάνουν τις τιμές τους, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Όπως προκύπτει, οι ανατιμήσεις, ιδίως στις τιμές ενέργειας, προκάλεσαν τρεις σοβαρές και αλληλένδετες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται στην Ετήσια Εκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Κρίσεις, ελληνική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις», που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας, τόσο το εμπόριο όσο και η μεταποίηση φαίνεται ότι ήταν οι «πρωταθλητές» στις ανατιμήσεις.

Είναι χαρκαηριστικό ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι επιχειρήσεις στο εμπόριο και στη μεταποίηση δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι αύξησαν τις τιμές τους (66,2% και 66,3% αντίστοιχα) σε σχέση με τις επιχειρήσεις στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών (47,9%).

Η πληθωριστική κρίση την οποία βιώνουμε από το 1ο εξάμηνο του 2021 προκλήθηκε αρχικά από την κρίση προσφοράς που επέφερε η διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω της πανδημίας, εντάθηκε στη συνέχεια με την εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης και συνεχίστηκε με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Η εν λόγω κρίση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την αύξηση των τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Συνεχής άνοδος

Με βάση τις έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους διαρκώς αυξάνονται καθώς από 6,6% που ήταν το 2ο εξάμηνο του 2020, ανήλθαν στο 23,6% το 1ο εξάμηνο του 2021, στο 34,8% το 2ο εξάμηνο του 2021 και στο 59,2% το 1ο εξάμηνο του 2022.

Αντίστοιχα την ίδια περίοδο βλέπουμε να μειώνονται σημαντικά οι επιχειρήσεις οι οποίες δήλωσαν ότι μείωσαν τις τιμές τους καθώς και όσες τις διατήρησαν σταθερές.

Οι κλάδοι που «ανέβασαν» τις τιμές

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων οι οποίες αύξησαν τις τιμές τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκαν στις εμπορικές επιχειρήσεις (43,8%) και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (50%).

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, συγκράτησαν τις τιμές τους, καθώς το 16,7% αυτών προχώρησε σε αυξήσεις τιμών, έναντι του 10,9% που μείωσε τις τιμές του και του 72% που τις διατήρησε σταθερές.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε κλαδικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις στο εμπόριο και στη μεταποίηση δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι αύξησαν τις τιμές τους (66,2% και 66,3% αντίστοιχα) σε σχέση με τις επιχειρήσεις στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών (47,9%).

Διαβάστε επίσης: Στο 8,5% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Τιμές «φωτιά« στα τρόφιμα παρά το καλάθι του νοικοκυριού

Τέλος, με βάση τα ευρήματα της έρευνας οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2022) η ανοδική τάση των τιμών είχε διαφανεί πως θα συνεχιζόταν και το δεύτερο εξάμηνο του 2022, καθώς οι επιχειρήσεις οι οποίες δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις τιμές τους αντιστοιχούσαν στο 38,7% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, έναντι μόλις του 6,7% που δήλωσε ότι θα τις μειώσει.

Θα πρέπει ωστόσο, να σημειωθεί ότι καταγράφεται μια αποκλιμάκωση στις προαναφερθείσες προβλέψεις σε σύγκριση με τις δυο προηγούμενες έρευνες. Σε κάθε όμως περίπτωση φαίνεται πως ακόμα και εάν η κατάσταση εξομαλυνθεί οι τιμές θα παραμείνουν σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι βρίσκονταν πριν την εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης.

Σε κλαδικό επίπεδο συναντούμε τις περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να προχωρήσουν σε αύξηση τιμών στο εμπόριο (49,5%), ακολουθούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις (39,4%) και τέλος οι επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα των υπηρεσιών (27,8%).

Οι εντονότερες τάσεις ανατιμήσεων στο εμπόριο και την μεταποίηση είναι αναμενόμενες καθώς οι τομείς αυτοί εξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από εισροές σε εμπορεύματα και βασικά αγαθά τα οποία ανατιμώνται διεθνώς σε σχέση με τον τομέα των υπηρεσιών. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε όρους κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων εμφανίζουν μεγαλύτερη ροπή για ανατιμήσεις σε σχέση με τις μικρότερες ενώ η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων δεν φαίνεται να επηρεάζει τη συγκεκριμένη μεταβλητή.

Πηγή: OT.GR

Αφήστε μια απάντηση