Λάρισα: Παρουσίαση βιβλίων στη Λογοτεχνική Γωνιά στο πλαίσιο του 2ου AnimACEd

Στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ AnimACEd., που διοργανώνει η Πολιτιστική –  Καλλιτεχνική ομάδα Πασπαρτού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας, παρουσιάζονται τα βιβλία των Σπύρου Σιάκα και Δημήτρη Παπαδόπουλου, που έχουν άμεση σχέση με την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, κύριες συνιστώσες του Φεστιβάλ.

 Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 , Λογοτεχνική Γωνία, ώρα 19:00 .

Σπύρος Σιάκας (Αναπληρωτής Καθηγητής Πα.Δ.Α / σκηνοθέτης animation): «Τρισδιάστατος σχεδιασμός περιβάλλοντος – 3D modeling για animation. Από το stop motion στην τρισδιάστατη σχεδίαση στο blender».

 Το βιβλίο “Τρισδιάστατος σχεδιασμός περιβάλλοντος – 3D Modeling για Animation προσεγγίζει τον τρισδιάστατο σχεδιασμό, όπως διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή, με βάση παραδοσιακές διαδικασίες και τεχνικές stop motion animation.
Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται μια χαρτογράφηση των νέων δυνατοτήτων τριισδιάστατου σχεδιασμού σε περιβάλλον 3d computer.

Το λογισμικό ,που αξιοποιείται είναι το Blender, ένα ανοικτού κώδικα και δωρεάν λογισμικό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, τόσο σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς, όσο και σε πιο έμπειρους επαγγελματίες στον χώρο του τρισδιάστατου σχεδιασμού και animation.

 

 

Δημήτρης Παπαδόπουλος ( Διδάκτωρ Κινηματογράφου Α.Π.Θ/   Σκηνοθέτης): «Κινηματογραφική Εκπαίδευση – Τέχνη Πολιτισμός και παιδαγωγική»

Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται οι προϋποθέσεις, οι στόχοι και οι δυνατότητες που προκύπτουν από την Κινηματογραφική Εκπαίδευση και συστήνεται η ένταξή της ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου στην παιδαγωγική διαδικασία.

Διερευνώνται κριτικά οι προκλήσεις της ενσωμάτωσης του κινηματογράφου στην τυπική εκπαίδευση και προτάσσεται η συνακόλουθη προσέγγιση των ταινιών ως αισθητικών και πολιτισμικών προϊόντων στο πλαίσιο των τεχνών (arts).

Παράλληλα, παρουσιάζονται εφαρμοσμένα παραδείγματα εισαγωγής του κινηματογράφου στην εκπαίδευση και γίνεται η αντίστοιχη ανασκόπηση των μελετών και ερευνών.

Επιπλέον, εντοπίζονται οι προοπτικές και οι όροι ενσωμάτωσης της Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης ως αυτόνομου πεδίου στη σημερινή εποχή και στο μέλλον, ενώ σημειώνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει ή βρίσκονται υπό εξέλιξη σε συνάρτηση κυρίως με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα Νέα Μέσα.

Υποστηρίζεται η ανάγκη της επείγουσας εφαρμογής της Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης ως καλλιτεχνικού αντικειμένου σε όλους τους μελλοντικούς πολίτες και τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ανακτηθεί η αισθητική διάσταση στη διδασκαλία των ταινιών.

www.ertnews.gr

Κων/να Θεοχαρούλη