Επιχειρήσεις: Πάτος η Ελλάδα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών

Μπορεί η πανδημία να όξυνε τα ψηφιακά αντανακλαστικά των ελληνικών επιχειρήσεων, ωστόσο, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, εξακολουθούν να εμφανίζουν υστέρηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Ειδικά στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διείσδυση των νέων τεχνολογιών παραμένει αδύναμη, συγκρινόμενη με τις επιδόσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Η Ελλάδα τερματίζει μόλις στην τέταρτη θέση από το τέλος και συγκεκριμένα 24η, ανάμεσα στα 27 ευρωπαϊκά κράτη στον Δείκτη Ψηφιακής Έντασης των επιχειρήσεων (Digital Intensity Index-DII 2021). Οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες εμφανίζουν πολύ χαμηλό DII, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλό ποσοστό εταιρικών επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες.

Η χώρα μας ξεπερνά στον Δείκτη Ψηφιακής Έντασης των επιχειρήσεων μόνο την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που είναι οι τρεις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις. Αδύναμες, αν και καλύτερες από αυτές της Ελλάδας, είναι και οι επιδόσεις της Λετονίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας.

«Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους. Η κρίση που προκλήθηκε από τον COVID-19 έδειξε επίσης ότι η ψηφιοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων», σχολιάζει η Eurostat, η οποία δημοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία.

Υστερεί η Ευρώπη συνολικά

Ο DII μετρά τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και η βαθμολογία του (0-12) καθορίζεται από το πόσες από τις 12 επιλεγμένες ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ψηφιακή ένταση της επιχείρησης, που κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2021, το ποσοστό των επιχειρήσεων της Ε.Ε., που είχε φτάσει σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, ήταν 56%.

Από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), το 55% έφτασε σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης σε σύγκριση με το 88% των μεγάλων επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, μόνο το 3% των ΜμΕ της Ε.Ε. έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής έντασης, ενώ το 18% κινήθηκε σε υψηλό επίπεδο. Οι περισσότερες από τις ΜμΕ κατέγραψαν χαμηλά (34%) ή πολύ χαμηλά (45%) επίπεδα ψηφιακής έντασης.

Σύμφωνα με έναν από τους στόχους του Digital Compass – το όραμα της Ε.Ε. για τη δεκαετία του ψηφιακού μετασχηματισμού – περισσότερες από το 90% των ΜμΕ της Ε.Ε. θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης έως το 2030.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που έφτασαν σε πολύ υψηλό επίπεδο DII ήταν στη Φινλανδία, τη Δανία και τη Μάλτα (10%) και τη Σουηδία (9%). Εν τω μεταξύ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία υστερούσαν με περίπου τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή ψηφιακή ένταση (77% και 74%, αντίστοιχα).

Πηγή: OT.gr

Αφήστε μια απάντηση