Οι προτάσεις 50 στελεχών του εξωτερικού για να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

Παρουσιάστηκε σήμερα η πρωτοβουλία για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με τις προτάσεις 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του εξωτερικού για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα των εργασιών της 1ης Διάσκεψης THE GREEKS ARE BACK, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται 40 και πλέον μεγάλες εταιρείες, σε 12 χώρες του Κόσμου.

Τα πενήντα αυτά στελέχη συνεδρίασαν σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, κατά τις οποίες επεξεργάστηκαν και διατύπωσαν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Οι προτάσεις αυτές αποτυπώθηκαν σε ένα κείμενο με τίτλο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, το οποίο εστάλη στην κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων, φορείς και ΜΜΕ, ενώ βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο www.greeksareback.gr.

Οι προτάσεις της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καλύπτουν τα εξής πεδία: Πράσινες Επενδύσεις, Φορολογικό πλαίσιο, Προσέλκυση ταλέντων, Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη, Ψηφιακή Μετάβαση και Silver economy.
Ειδικότερα, προτάθηκαν τα εξής ανά πεδίο πολιτικής:

Πράσινες Επενδύσεις

 • Ισχυρή εταιρική ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων, με σαφείς στόχους equity, diversity andinclusion ως τμήματος του business plan.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου ως καυσίμου – γέφυρα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.
 • Να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρος στα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
 • Δημιουργία “bottle to bottle” εργοστασίου.

Hand holding light bulb against nature on green leaf with icons energy sources for renewable, sustainable development. Ecology concept. Elements of this image furnished by NASA. (Hand holding light bulb against nature on green leaf with icons energy s

 • Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων + Έξυπνη Παροχή Νερού.
 • Έξυπνη δόμηση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια.
 • Επένδυση στο υδρογόνο ως μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ.
 • Aπολιγνιτοποίηση.
 • Προώθηση αποτελεσματικών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.
 •  Αποτελεσματική συνεργασία Κράτους και ιδιωτών.

Φορολογικό πλαίσιο
«The Wheel of cultural change»- Αναπροσαρμογή του φορολογικού πλαισίου στην Ελλάδα

1ος Πυλώνας – Διαφάνεια

 • Απλοποίηση και ψηφιοποίηση της Φορολογίας.
 • Ψηφιακοί Φορολογικοί Έλεγχοι (επιτάχυνση διαδικασιών).
 • Ελαχιστοποίηση της αλληλεπίδρασης με τις φορολογικές αρχές.

2ος Πυλώνας – Εμπιστοσύνη

 • Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής.
 • Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και εναρμονισμένης εφαρμογής διατάξεων.
 • Εισαγωγή συστήματος παρακολούθησης της φορολογικής διαφάνειας μεταξύ επιχειρήσεων & κράτους.

3ος Πυλώνας – Βιωσιμότητα

 • Φορολογικά κίνητρα για να επιτύχουμε περιβαλλοντικούς στόχους.
 • Δημιουργία πιο ανταγωνιστικής οικονομίας – Σύνδεση με προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
 • Επικοινωνία φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ιδιωτικών/εταιρικών).
 • Single Point of Contact κατ’ αρχάς για μεγάλα επενδυτικά σχέδια / μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Προώθηση του Φόρου ως δείκτη ESG.

Προσέλκυση Ταλέντων

 • Επικέντρωση σε στοχευμένους τομείς, όπως αειφόρος και πράσινη ενέργεια, καινοτομία και υψηλή τεχνολογία.
 • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάσταση περιφερειακών κέντρων πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα ή/και για centers of excellence.
 • Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών εταιρειών (startups), μέσω της παροχής κινήτρων για ιδρυτές και επενδυτές.
 • Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων: Σταθερό φορολογικό, ασφαλιστικό και επενδυτικό περιβάλλον (με 10ετή ελάχιστη διάρκεια), που θα υποστηρίζεται από αντίστοιχες υποδομές, νομοθεσία και ευνοϊκούς όρους επένδυσης ή συν-επένδυσης. Συνεχής χαρτογράφηση των αδύνατων σημείων της χώρας και σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων, βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες (Δείκτης Διευκόλυνσης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, Δείκτης Ευελιξίας Απασχόλησης, Δείκτης Διαφθοράς) και σύνδεση Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις και αγορά.

 • Προώθηση των δυνατών σημείων της Ελλάδας με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς της διεθνώς (Δυνητικό talent pool, ευνοϊκές εργασιακές συνθήκες, συνθήκες υψηλής ποιότητας διαβίωσης). Δημιουργία ενός ισχυρού marketing plan και επικοινωνιακού σχεδίου από κρατικούς φορείς, το οποίο θα είναι βασισμένο στις υπάρχουσες ιστορίες επιτυχίας.
 • Δημιουργία συνεκτικής, μακροχρόνιας στρατηγικής προσέλκυσης στελεχών, βασισμένης στο Employee Value Proposition.
 • Δημιουργία υπηρεσίας/φορέα “One-Stop” για τους Έλληνες και ξένους expats.
 • Δημιουργία National Employer Brand / Αναγνώριση και επιβράβευση εταιρειών/καλών εργοδοτών.
 • Εφαρμογή και εκτενής δημοσίευση της πλατφόρμας REBRAIN με πιο εξελιγμένο look & feel, πιο ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη περιεχόμενο (εταιρεία/υποψήφιο).

Καινοτομία – Έρευνα και Ανάπτυξη

Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει παράδοση, υποδομή & συγκριτικό πλεονέκτημα 

1ος Πυλώνας – Στρατηγική/ Χρηματοδότηση/ Οικονομικά Κίνητρα / Υποδομές

 • Δημιουργία οικονομικών κινήτρων σε εταιρείες και εργαζομένους με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, όχι λόγω φθηνού προϊόντος, αλλά λόγω προστιθέμενης αξίας – Χρηματοδοτικά εργαλεία π.χ. RSUs (ίδιο φορολογικό καθεστώς με τα stock options).
 • H σημασία των προτύπων – standards  να είναι μέρος της διαδικασίας.
 • Επένδυση σε AI solutions: Καινοτομία στη διασταύρωση παραδοσιακών πεδίων, όπου η Ελλάδα διαθέτει βάθος δεδομένων και γνώσεις.

2ος Πυλώνας – Σύνδεση Καινοτομίας με την Εκπαίδευση

 • Πανεπιστήμια -incubators καινοτομίας (Universities as innovation drivers)/ Δημιουργία Innovation& Technology Transfer office σε όλα τα πανεπιστήμια/ αγγλόφωνα τμήματα στα Πανεπιστήμια/ ευελιξία στην επιλογή σπουδών (ακόμα και μετά την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο).
 • Σύνδεση των αποδοχών του διδακτικού προσωπικού και της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων με στόχους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Καινοτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πιο πρακτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, έμφαση σε τεχνικά επαγγέλματα και στη σημασία της πολυπολιτισμικότητας).

3ος Πυλώνας – Σύνδεση Καινοτομίας με συγκεκριμένους παραγωγικούς φορείς & ανθρώπινο δυναμικό

 • Τεχνολογικές εφαρμογές και υπηρεσίες εκτός συνόρων και με κλιμακούμενα οφέλη στον τομέα της αγροδιατροφής.
 • Δημιουργία hub τεχνολογικής καινοτομίας για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών.
 • Προσέλκυση εταιρειών με επιδότηση για R&D, εφόσον αξιοποιούν επιστήμονες/ερευνητές και επενδύουν στρατηγικά στην επαγγελματική τους κατάρτιση.

Ψηφιακή Μετάβαση

 • Βελτίωση υποδομής (ευρυζωνικότητα, αποϋλοποίηση της συναλλαγής με το δημόσιο, ενιαία ψηφιακή ταυτότητα).
 • Ρυθμιστικό – κανονιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει τον πειραματισμό (sandbox).
 • Ψηφιακή πλατφόρμα για επανεκπαίδευση και δια βίου μάθηση για νέες ειδικότητες.
 • R&D Center – Σύνδεση με τα Πανεπιστήμια & τον ιδιωτικό τομέα.
 • Ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο, που θα συνδυάζει Product Leadership & Customised Service: Το αναπτυξιακό μoντέλο δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στο Operational Efficiency .

 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας γύρω από την υγιή γήρανση, η οποία να συνδέεται με τον ελληνικό τρόπο ζωής.
 • Εφαρμογή της ψηφιακής μετάβασης στον κλάδο του τουρισμού.
 • Ψηφιακή μετάβαση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (imports, Logistics, ΙοT).
 • Δημιουργία προϋποθέσεων – πλαισίου, με στόχο οι εταιρείες να επιλέξουν την Ελλάδα  για την τοποθέτηση ψηφιακών νομάδων τους.
 • Τεχνολογίες Ασφάλειας (Ρομποτική για φυσικές καταστροφές, κυβερνοασφάλεια, άμυνα & επιτήρηση).
 • Μετάβαση στο cloud computing.

Silver Economy

 • Αποτύπωση ικανών και αναγκαίων συνθηκών ευθυγραμμισμένων με τις υψηλές απαιτήσεις (state of theart) υποψήφιου «στοχευόμενου κοινού», που θα έβλεπε θετικά την προοπτική για συνταξιοδότηση και διαβίωση στην Ελλάδα ή/και εξ αποστάσεως απασχόληση (remote work) βάσει και των φορολογικών κινήτρων που έχουν δοθεί (golden visa, μεταφορά φορολογικής έδρας με κίνητρα κ.λπ.).
 • Δημιουργία οικοσυστήματος, π.χ. Silver Card: Υπηρεσίες πρόσβασης στην υγεία, φαρμακευτική καινοτομία, άμεση επέκταση της ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, ασφάλεια, ασφάλιση, μετακινήσεις, σχέσεις με το ελληνικό Δημόσιο, τραπεζικό σύστημα, φορολογία κ.λπ.
 • Δημιουργία κόμβων στην ελληνική επικράτεια για τη silver economy. Επιλογή των κόμβων βάσει της ευκολίας πρόσβασης και ύπαρξης υποδομών (π.χ., τακτικές συγκοινωνίες, αεροδρόμια, υποδομές και υπηρεσίες υγείας, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ψηφιακές υποδομές). Σύνδεση με προορισμούς ιατρικού, ιαματικού και τουρισμού ευεξίας.
 • Δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop).
 • Βελτίωση υπηρεσιών φιλοξενίας: ίδρυση διεθνούς τουριστικής σχολής.
 • Απλοποίηση και διαφάνεια στην εφαρμογή και επικοινωνία των κινήτρων, υποδομών, υπηρεσιών και θεσμών που στοχεύουν στην προσέλκυση ατόμων >60 ετών από χώρες του εξωτερικού, στοχευμένη επικοινωνία της silver economy στο εσωτερικό και εξωτερικό κοινό (επιπλέον του παραδοσιακού μοντέλου ΕΟΤ).

Πηγή: ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση