Ελληνικές επιχειρήσεις – «Πάτωσαν» στις επενδύσεις ψηφιοποίησης

*Γράφει η Ξανθή Γούναρη

Σοβαρό έλλειμμα επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού εμφανίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη χώρα μας να κατατάσσεται 3η από το τέλος μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ των 27.

Προβληματισμό δημιουργεί και το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 απασχολούμενους δεν έχουν καταφέρει να φθάσουν στο πολύ υψηλό και υψηλό επίπεδο ψηφιακής έντασης, περιοριζόμενες στο χαμηλό και στο πολύ χαμηλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), το 2020, μόνο το 1% των επιχειρήσεων της ΕΕ με τουλάχιστον 10 απασχολούμενους έφθασε σε πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής έντασης ενώ το 14% έφτασε σε υψηλό επίπεδο. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων κατέγραψε χαμηλά (46%) ή πολύ χαμηλά (39%) επίπεδα. Σε σύγκριση με το 2018, ο Δείκτης Ψηφιακής Έντασης (DII) παρουσίασε γενική βελτίωση σε επίπεδο ΕΕ, με αυξήσεις τόσο σε πολύ υψηλά (+5,0 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.)) όσο και σε υψηλά (+0,4 π.μ.) επίπεδα.

Η Φινλανδία και η Δανία (και οι δύο 5%) και το Βέλγιο (3%) ήταν οι χώρες της ΕΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων υψηλής ψηφιοποίησης, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είχαν το πολύ 2% των επιχειρήσεων με πολύ υψηλό επίπεδο DII.

Αντίθετα, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (και οι δύο 66%), την Ελλάδα (60%), τη Λετονία (57%) και την Ουγγαρία (53%), οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν πολύ χαμηλό DII, υποδηλώνοντας μια μικρή επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με έναν από τους στόχους του οράματος της ΕΕ για ψηφιακό μετασχηματισμό, τουλάχιστον το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ θα πρέπει να φθάσουν σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης έως το 2030.

Το βασικό επίπεδο συνεπάγεται τη χρήση τουλάχιστον τέσσερις τεχνολογίες και περιλαμβάνει επιχειρήσεις με χαμηλή, υψηλή και πολύ υψηλή DII. Το 2020, τρεις στις πέντε ΜΜΕ (60%) στην ΕΕ έφτασαν τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, έναντι 89% των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το DII μετρά τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και η βαθμολογία του (0-12) καθορίζεται από το πόσες από τις 12 επιλεγμένες ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ψηφιακή ένταση της επιχείρησης, που κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 9% των μεγάλων επιχειρήσεων της ΕΕ είχαν πολύ υψηλό DII και το 42% υψηλό επίπεδο, ενώ μόνο το 2% των μεσαίων επιχειρήσεων κατέγραψε πολύ υψηλής έντασης επίπεδο και το ένα τέταρτο (25%) υψηλό DII . Μόνο το 0,4% των μικρών επιχειρήσεων έφτασε σε πολύ υψηλή ψηφιακή ένταση, με μόνο το 12% να σημειώνει υψηλό DII.

Σχεδόν οι μισές μεσαίες (47%) και μικρές (46%) επιχειρήσεις παρουσίασαν χαμηλό επίπεδο ψηφιακής έντασης.

Πηγή: ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση