Συνέδριο ΙΟΒΕ: Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης είναι καθοριστική για τον μετασχηματισμό της ελληνικής Οικονομίας

Στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και στην ανάγκη μεγέθυνσης των επιχειρήσεων εστιάστηκε η δεύτερη συνεδρία της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι: «Ελλάδα & Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Πώς το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0» μπορεί να μετατρέψει την κρίση πανδημίας σε ευκαιρία;».

Ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης σημείωσε ότι υπάρχει προσφορά δανείων από τις τράπεζες και σε σχέση με τη ζήτηση τα κόστη δανεισμού είναι σε ιστορικά χαμηλά και σημείωσε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης. Πολλές επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει είναι καλές επιχειρήσεις και άρα θα θελήσουν να αναπτυχθούν, είπε ο ίδιος και σημείωσε ότι όλα συνιστούν πως θα έχουμε μια καλή πορεία στα δάνεια. Πρόσθεσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να διαχειριστεί το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2026 θα έχει ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Επεσήμανε πως εξαρχής, η κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

Δήλωσε δε, πως υπήρχαν πέντε βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δανείων σε επιχειρήσεις, που ουσιαστικά υποδεικνύουν τους τομείς τους οποίους θέλει να ενισχύσει η κυβέρνηση:

  • Να είναι βιώσιμες
  • Να προωθούν την ψηφιοποίηση
  • Να έχουν εξαγωγικές ροπές
  • Ενίσχυση της R&D
  • Βάσει μεγέθους (για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών)

Ο κ. Πατέλης επεσήμανε ακόμα πως τα δάνεια χορηγούνται χωρίς κρατικές εγγυήσεις, διότι οι εμπειρίες του παρελθόντος απέδειξαν ότι υπάρχει εκμετάλλευση και κακή αξιοποίηση, ώστε να εξασφαλιστούν δάνεια με χαλαρούς όρους. Επιπλέον, τόνισε ότι το μεγαλύτερο θετικό για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα δάνεια είναι τα χαμηλά επιτόκια και τα χαμηλά ασφάλιστρα κινδύνου.

Από την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί ο δημόσιος, ο ιδιωτικός τομέας και οι τράπεζες και από τη μεταξύ τους συνεργασία θα εξαρτηθεί η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων ευρωπαϊκών πόρων με τρόπο που θα οδηγήσει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόνισε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου.

Ο κ. Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στο συνδυασμό ευνοϊκών μακροοικονομικών προοπτικών, με πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης άνω του 8% φέτος και περίπου 4% το 2022, και πόρων της τάξης των 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με 26,7 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, που θα είναι διαθέσιμοι για τη χώρα. Εάν οι πόροι αυτοί διοχετευτούν σωστά, θα στηρίξουν επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής τεχνολογίας και φιλικές προς το περιβάλλον προς τομείς κρίσιμους για την οικονομία, όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση και η απασχόληση, σημείωσε σχετικά.

Οι διεθνείς επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους σε τράπεζες και επιχειρήσεις σε τομείς, όπως η ενέργεια, η φαρμακοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, οι υποδομές, ο τουρισμός, το real estate αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις και έχουν στηριχθεί στο βελτιούμενο πολιτικό και οικονομικό κλίμα και τις προοπτικές της οικονομίας, τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Όπως υπογράμμισε, είναι κρίσιμο να υπάρξει ο συντονισμός των πρωτοβουλιών μεταξύ τραπεζών, ιδιωτικού τομέα και δημοσίου για να διατηρηθεί η θετική τάση. Οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν όλα τα αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια, διαθέτοντας σημαντικά κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ θα έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση και απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόσθεσε ο κ. Χαντζηνικολάου, υπό την ιδιότητά του και ως πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα υπάρξει υγιής ανταγωνισμός αφού οι ελληνικές τράπεζες θα ανταγωνιστούν η μία την άλλη, αλλά και τις ευρωπαϊκές τράπεζες και οργανισμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σημείωσε.

Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα, οι ελληνικές υγιείς επιχειρήσεις θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να φέρουν σοβαρά επενδυτικά σχέδια ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν οι ίδιες, συμβάλλοντας με τουλάχιστον 20% του κόστους της επένδυσης. Και σε αυτό το σημείο, οι τράπεζες θα βοηθήσουν, χρηματοδοτώντας επενδυτικά πλάνα και λειτουργώντας συμβουλευτικά, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.

Είναι πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και το Δημόσιο, να συνδράμει έναν μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τη δεκαετή κρίση και την πανδημία, και δυσκολεύονται να αναποκριθούν στα κριτήρια του Ταμείου, ανέφερε ο κ. Χαντζηνικολάου και πρόσθεσε ότι οι τράπεζες καταβάλλουν προσπάθειες για να διευρυνθεί ο αριθμός των επιλέξιμων εταιρειών, ενθαρρύνοντας εξαγορές και συγχωνεύσεις, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξυγίανση του ισολογισμού, τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την κατάρτιση ενός αξιόπιστου business plan. «O υψηλός ρυθμός ανάπτυξης θα ενισχύσει και τις προοπτικές των εταιρειών αυτών να βελτιώσουν την εικόνα τους και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που υπάρχουν».

Αναφορικά με το ρόλο του κράτους, είναι αναγκαίο επίσης να κινητοποιηθεί -και οι ενδείξεις είναι ήδη θετικές- προκειμένου να ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητα των μηχανισμών του Δημοσίου και ειδικά των οργανισμών που σχετίζονται με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το σημείο είναι καίριο για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ελλάδα Greece 2.0, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς και επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να αρθούν εμπόδια κανονιστικά, γραφειοκρατικά και διοικητικά και να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, σύγχρονο, διαφανές και ευέλικτο.

Έχουμε ενώπιόν μας μια ιστορική ευκαιρία εκσυγχρονισμού της χώρας και έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη προς την βιώσιμη ανάπτυξη, κατέληξε ο κ. Χαντζηνικολάου, προσθέτοντας ότι υπάρχει η συλλογική ευθύνη τραπεζών, επιχειρήσεων, επενδυτών και του κράτους να ανταποκριθούν στην πρόκληση, με σκληρή δουλειά, συνεργασία, αποφασιστικότητα, αφοσίωση και αυτοπεποίθηση.

Η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ – EBRD) για την Ελλάδα και την Κύπρο, Αντρέα Μοράρου, σημείωσε ότι το πρώτο μέλημα του ταμείου είναι να καλύψει το επενδυτικό κενό που ήταν ήδη μεγάλο πριν την πανδημία λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτό είχε αποτύπωμα και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Επισήμανε ότι από το 2015 που η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα προχώρησε σε μια σειρά από μεγάλες επενδύσεις ειδικά στον ιδιωτικό τομέα ενώ όπως πρόσθεσε, η τράπεζα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, διασφαλίζοντας ότι οι επιλέξιμες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις θα έχουν ένα μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην οικονομία. Πρόσθεσε τη σημασία που δίνεται πλέον στις πράσινες επενδύσεις.

Υπογράμμισε τη στήριξη που θα παρέχει η EBRD στην Ελλάδα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, συμμετέχοντας στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και ανέφερε ότι η τράπεζα έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για το σκοπό αυτό με την ελληνική κυβέρνηση, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές και την ψηφιοποίηση.

Ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΕΒ Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου ενώ τόνισε την ανάγκη μεγέθυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους και επεσήμανε την ανάγκη υιοθέτησης των κριτηρίων ESG, δίνοντας έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση. Ανέφερε ότι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις πολύ χαμηλότερο κόστος δανεισμού – στα επίπεδα του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού -, ενώ τόνισε ότι για να καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό κενό της χώρας χρειάζονται κεφάλαια επενδυτών από το εξωτερικό, για την προσέλκυση των οποίων θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, φορολογικά και άλλα.

Ο στόχος είναι να χρηματοδοτήσουμε νέες επενδύσεις όχι να αναχρηματοδοτήσουμε παλιά δάνεια, σημείωσε η Φελίσια Στανέσκου, Head of Unit SG – Recover της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για το όραμα και το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο ήταν από τα πρώτα που ενέκρινε η Κομισιόν.

Η κυρία Στανέσκου τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως οι τράπεζες θα δώσουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με τραπεζικά κριτήρια, σε επιχειρήσεις με καθαρή παρούσα αξία και όχι για αναχρηματοδοτήσεις δανείων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

www.ertnews.gr

Συντακτική ομάδα ert.gr

Αφήστε μια απάντηση