Η εφαρμογή Google TV θα αποκτήσει λειτουργία Remote Control

Η λειτουργία Remote Control θα επιτρέπει τον έλεγχο μίας Android τηλεόρασης από smartphone.

Η εφαρμογή Google TV θα αποκτήσει λειτουργία Remote ControlTechblog

Βάιος Βήτος