Διασυνοριακό πρόγραμμα Κομοτηνής-Κιρκόβου ιατρικής παρακολούθησης 100 και πλέον ασθενών

Διασυνοριακό πρόγραμμα Κομοτηνής-Κιρκόβου ιατρικής παρακολούθησης 100 και πλέον  ασθενών

Άμεσα ξεκινάει το διασυνοριακό πρόγραμμα μεταξύ των Δήμων Κομοτηνής και Κιρκόβου Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Ίντερεγκ. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει την στενή ιατρική παρακολούθηση 100 ατόμων από την Κομοτηνή και ανάλογο αριθμό από την πλευρά του Κιρκόβου. Τα άτομα αυτά είναι άνω των 67 ετών, χρόνιοι πάσχοντες.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η παρακολούθηση της υγείας αυτών των ατόμων, γι’ αυτό και έχουν προμηθευτεί συσκευές Οξυγόνου, πιεσόμετρα, μετρητές παλμών κ.α., με τα οποία θα ελέγχουν την κατάσταση των ασθενών.
Ο χρονικός ορίζοντας του προγράμματος είναι 30 μήνες και πρόταση του προέδρου του κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και Γιατρού του Νοσοκομείου Κομοτηνής, Νίκου Σωτηρακόπουλου, είναι να συνεχισθεί ακόμα και με πόρους του Δήμου, όταν θα ολοκληρωθεί από το πρόγραμμα από το Ίντερεγκ. «Η Αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον πολίτη, είναι ο πλησιέστερος θεσμός στον πολίτη και οφείλει σε αυτά τα δύσκολα χρόνια των κρίσεων να είναι ακόμα περισσότερο δίπλα του», τόνισε ο κ. Σωτηρακόπουλος.

www.ert.gr

Βασιλική Μαχαίρα