1ο Συνέδριο Ιστορίας για την Ελασσόνα

1ο Συνέδριο Ιστορίας για την Ελασσόνα

Η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας, ο Δήμος Ελασσόνας και ο Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο Ιστορίας για την Ελασσόνα και τα Χωριά της, το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές του Φθινοπώρου 2020.

Οι ανακοινώσεις θα αφορούν την παρουσίαση νέων ιστορικών στοιχείων για οικισμούς, μοναστήρια και άλλα μνημεία καθώς και στοιχείων σχετικά με το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής, τα έθιμα κλπ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως εισηγητές, μπορούν να υποβάλλουν την εργασία τους, με λεπτομερή τεκμηρίωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:kspa78@otenet.gr, μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Η αξιολόγηση των μελετών, οι οποίες θα εκδοθούν σε τόμο μετά την παρουσίασή τους, θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή που ορίστηκε από τους συνδιοργανωτές φορείς.

www.ert.gr

Μίνα Μαυρογιάννη