Εργαστηριακός εξοπλισμός σε σχολικές μονάδες

Εργαστηριακός εξοπλισμός σε σχολικές μονάδες

Εργαστηριακός εξοπλισμός συνολικού ύψους 780.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Νοτίου Αιγαίου , παραδόθηκε στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ρόδου και στο ΕΠΑΛ Καλύμνου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο στήριξης των σχολικών μονάδων και γενικότερα της εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο, διέθεσε το συγκεκριμένο ποσό και όπως έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης, τέτοιες πρωτοβουλίες θα συνεχισθούν και στο μέλλον.

www.ert.gr

Χριστίνα Μέγα