Έδαφος, γη και κλιματική αλλαγή

Το έδαφος περιέχει σημαντικές ποσότητες άνθρακα και αζώτου, οι οποίες μπορούν να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε τη γη. Η εκχέρσωση ή η φύτευση δασών και η τήξη των μόνιμα παγωμένων εδαφών μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το τι παράγουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και πού το παράγουν.

eea.europa.eu

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση