Πρόσληψη καρδιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Πρόσληψη καρδιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στην ειδικότητα της καρδιολογίας.Η σύμβαση που θα συναφθεί Θα είναι τριετούς διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του γενικού νοσοκομείου Φλώρινας στο τηλ. 2385350264.

www.ert.gr

ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΖΕΛΗ