Προσλήψεις συμβασιούχων στο Πανεπιστημιακό

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Πανεπιστημιακό

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε το αίτημα της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την πρόσληψη 210 συμβασιούχων βοηθητικού προσωπικού. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση της προκήρυξης για την ετήσια πρόσληψη 199 ατόμων στην καθαριότητα και τη σίτιση και 11 στη φύλαξη.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου καθώς οι συμβάσεις αυτών που απασχολούνται τώρα λήγουν το Νοέμβρη.

www.ert.gr

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου